SPECIÁLNÍ PROGRAMY A AKCE

Kulturní přesahy, kdy se hudba či tanec snoubí s výtvarným uměním, speciální hosté, přednášky či programy pro skupiny se speciálními potřebami.