Na dosah 3

Na dosah 3

Na dosah 3

Současné umění z Lince / Zeitgenössische Kunst aus Linz

Třetí ročník výstavního projektu Na dosah, který vždy probíhá v Galerii výtvarného umění v Chebu a v Galerii města Plzně, představuje tvorbu šesti umělců reprezentujících současnou výtvarnou scénu Lince, hlavního města spolkové země Horní Rakousko. Cílem projektu je postupně zmapovat aktuální umění v menších centrech v blízkosti českých hranic – předchozí výstavy byly věnovány Drážďanům a Norimberku, jako další se nabízí Lipsko, Vratislav či Katovice. Všechna zmíněná města spojuje fakt, že se zde nacházejí významné umělecké školy, které jsou živnou půdou zdejších výtvarných scén. Také šest účastníků naší výstavy studovalo na linecké Univerzitě umění (Kunstuniversität). Zde se vyučuje široké spektrum oborů spojených s vizuální kulturou od volného umění, přes umění užité, design, architekturu, výtvarnou pedagogiku až po dějiny umění. Zdejším specifikem je však důraz na obory spojené s moderními technologiemi, což odpovídá místní novodobé tradici. Linec je totiž také městem festivalu Ars Electronica, který se zde koná od roku 1979, a s ním spojeného „muzea budoucnosti“ Ars Electronica Center. Tato pozoruhodná instituce, založená v roce 1996 a významně rozšířená v roce 2009, kdy byl Linec Evropským městem kultury, se věnuje právě projevům a projektům na pomezí umění, vědy a technologie. Geografická blízkost Lince vyústila v minulosti v četné kontakty s českým prostředím. Za připomínku stojí především spolupráce s Egon Schiele Art Centrem v Českém Krumlově, kde má země Horní Rakousko pronajatý jeden z rezidenčních ateliérů. V průběhu posledních let zde pobývali hned tři autoři zastoupení na výstavě Inga Hehn, Hubert Ebenberger a Reinhard Gupfinger. Také v Linci existuje podobná rezidenční organizace, podle svého sídla nazvaná Salzamt, tj. Solní úřad, která rovněž spolupracuje s českými partnery, například s Galerií města Pardubice. Ředitel Salzamtu Holger Jagersberger významně přispěl k uskutečnění této výstavy, když nám pomohl s výběrem umělců. A kromě něj bych chtěl poděkovat i Hemmě Schmutz, ředitelce zdejšího skvělého muzea umění LENTOS, s níž jsme se kdysi seznámili v jury projektu Start Point, která nám kontakt prostředkovala.

Kurátor výstavy: Marcel Fišer

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Galerie výtvarného umění v Chebu

Výstava je uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje. 

 
14. 06. 2018 v 15:00 – tisková konference
14. 06. 2018 v 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM PROJEKTU:
01. 07. 2018 v 15:00-18:00 – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma
16. 07. – 20. 07. 2018 – výtvarný příměstský tábor
05. 08. 2018 v 15:00-18:00 – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma
 

  
  
Na dosah 3