SOCHA 2 / Bronislava Bakule Malá – Adéla Bébarová – Pavel Hošek – Monika Immrová – Jiří Kobr – Jan Kovářík – Jakub Lipavský – Luděk Míšek – Petr Stibral + HOSTÉ: Vojtěch Míča – Jindřich Zeithamml.

socha 2

SOCHA 2 / Bronislava Bakule Malá · Adéla Bébarová · Pavel Hošek · Monika Immrová · Jiří Kobr · Jan Kovářík · Jakub Lipavský · Luděk Míšek · Petr Stibral + HOSTÉ:
Vojtěch Míča · Jindřich Zeithamml

4. 7. – 1. 9. 2019

Kurátorka výstavy Iva Mladičová

Současná výstava uměleckého seskupení SOCHA 2 poskytuje prostor nejnovější tvorbě jeho kmenových autorů. Jindřich Zeithamml a Vojtěch Míča, bezprostředně spjati se samotným formováním seskupení a jeho následným děním, jsou přizváni jako hosté.

S ohledem na nejranější formování seskupení lze považovat výstavu v alternativním výstavním prostoru Reinraum v Düsseldorfu roku 2002 za symbolickou, neboť se jí zúčastnila většina budoucích členů SOCHY 2. Někteří z autorů v té době ještě studovali pražskou Akademii výtvarných umění, někteří z nich byli čerstvými absolventy, všichni ale během studia prošli Ateliérem sochařství 2 vedeným Jindřichem Zeithammlem. Umělecká konfrontace na společných výstavách, vzájemná reflexe názorů a vytvořených prací, vzájemná podpora tvůrčí kontinuity i po ukončení akademického studia byly hlavní důvody vzniku skupiny.

Právě její první dvě výstavy – roku 2006 v Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře a roku 2007 v Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích – určily sestavu autorů pro současnou prezentaci v Galerii města Plzně: Bakule Malá, Bébarová, Hošek, Immrová, Kobr, Kovářík, Lipavský, Míšek, Stibral. Všechny následující výstavy seskupení byly otevřeny proměnným sestavám autorů.    

Práce všech členů seskupení charakterizuje dlouhodobý zájem o pojetí sochy jako svébytné věci, o obecná témata elementárního tvaru, významu prostoru, o vzájemnou spolupráci materiálu, oproštěné formy a významu. Bronislava Bakule Malá se věnuje prostupnosti obecného řádu a subjektivity. Adéla Bébarová vytvořila pro současnou výstavu site specific prostorovou strukturální instalaci. Pavel Hošek sleduje významové možnosti liniové formy a absence objemu. Monika Immrová vystavuje výběr z nejnovějších reliéfních prací. Jiří Kobr nachází novou formu pro témata spjatá s křesťanskými idejemi. Jan Kovářík pracuje s možnostmi polarity tvarové hypertrofie a exaktního řádu. Jakub Lipavský svými sochami, často interpretacemi podnětů z přírody, zprostředkovává esence pocitů. Luděk Míšek sleduje inspirativní rozhraní sochy a objektu. Petr Stibral nachází současnou formu pro obecné téma zvědomování přítomného vizuálního vjemu. Jindřich Zeithamml i Vojtěch Míča jsou na výstavě symbolicky zastoupeni jejich nejnovějšími pracemi.

Výstava v GAMP se tak stává pro autory možností znovunalézat vzájemnost prací v rámci celku seskupení, především je ale příležitostí prokázat schopnost autentického zacházení se sochařským výrazovým prostředkem v době, kdy uměleckému prostoru obecně dominuje metoda postprodukce.

2002 Reinraum, Düsseldorf / Bébarová, Hošek, Immrová, Kobr, Lipavský, Míšek, Plačková, Stibral

2006 SOCHA 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora / Bébarová, Hošek, Immrová, Kobr, Kovářík, Lipavský, Malá, Míšek, Resslová, Stibral

2007 SOCHA 3, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice / Bébarová, Hošek, Immrová, Kobr, Kovářík, Lipavský, Malá, Míšek, Resslová, Stibral

2008 NIC NA ODIV…?, Kateřinská zahrada, Praha / Zeithamml, Demartini, Kotrba, Buček, Koléšek, Míča, Petrbok, Lipavský, Hošek, Immrová, Míšek, Kobr, Žáčok, Bébarová, Turner, Nahorniak, Fojtíková, Korečková, Čadová, Přáda, Fekar, Jacko, Kortánková, Tolar, Resslová, Šilhan, Vaňková, Maupicová, Kociaánová, Poubová, Svátek, Kačerová, Stibral, Šimíček, Kárníková, Píštělková, Kleinhamplová, Lipavský, Kovářík, Saletová, Mikesková, Krčál, Hladíková

2010 VKROČENÍ DO PROSTORU, Galerie výtvarného umění v Mostě / Bakule Malá, Hošek, Immrová, Kačerová, Kovářík, Lipavský, Míšek, Plačková, Přáda, Resslová, Saletová, Stibral, Šimíček

2010 SVOZ 12, kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha / Bakule Malá, Hošek, Humlová, Immrová, Kovářík, J. Lipavský, M. Lipavský, Míča, Míšek, Plačková, Resslová, Stibral

2011 SVOZ 16, Rabasova galerie, Rakovník / Bakule Malá, Bébarová, Hošek, Immrová, Kačerová, Kárníková, Kovářík, Lipavský, Míšek, Píštělková, Plačková, Přáda, Resslová, Saletová, Stibral, Šimíček

2012 KOMPOT, Botanická zahrada PřF UK, Praha / Bakule Malá, Doležálková, Doskočil, Hošek, Hozová, Immrová, Jacko, Kačerová, Kárníková, Kašpar, Kociánová, Kovářík, Krčál, J. Lipavský, M. Lipavský, Litvan, Málek, Míča, Míšek, Píštělková, Plačková, Přáda, Stibral, Šimíček, Tůma, Žáčok

2015 MÍSTO SOCHY, kostel sv. Vavřince, Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy / Bébarová, Cibulka, Dolejší, Hošek, Immrová, Kačerová, Bakule Malá, Míšek, Plačková, Stibral

4. 7. 2019 v 15:00 – tisková konference k výstavě

4. 7. 2019 v 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM:

7. 7. 2019 v 13:00- 18:00 – workshop- výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma

11. 7. 2019 v 17:00 – komentovaná prohlídka, vstup zdarma

15. 7. – 19.7. 2019 – příměstský výtvarný tábor

FOTOGRAFIE - výstava