KAMENY

od 6.5. do 27.6.2010

Jiří Kačer

Zahájení výstavy: 6.5.2010 v 17:00
Výstavu uvede: Václav Malina (GmP)
O výstavě promluví: Tomáš Pospiszyl
Otevřeno: Otevřeno: úterý až neděle 10 – 12, 13 – 18 hodin
  • Výstava se koná za finanční podpory Města Plzně a MK ČR
Tvorba Jiřího Kačera byla v počátcích inspirována vlnou pop-artu a nové figurace, vycházela
z tradic českého moderního figurálního sochařství. Věnuje se hlavně práci s kamenem, a to i jako
respektovaný
restaurátor. Jeho osobitý a nezaměnitelný výraz krystalizoval od 80. let v řadě kamenných
objektů, „fragmentů“ sugerujících nálezy z hlubin lidských dějin, které minimalizovanými výtvarnými
prostředky kladou naléhavě otázky po síle duchovní kontinuity humanity.
Ivan Neumann