Et + si affinité

limoges
Limogeský projekt Et + si affinité přibližuje práci s materiálem, jehož zpracování má v oblasti Limuzínska dlouhou tradici. Vznikl spoluprací dvou limogeských sdružení: LAC & S / Lavitrine (sdružení výtvarníků, které založilo v Limoges Centrum současného umění: Lavitrine) a Esprit Porcelaine Créateurs (sdružení keramiků z Limoges). Z půlroční spolupráce těchto dvou sdružení vznikl soubor sedmi prací, ve kterých je tradiční materiál, jakým je porcelán, zpracován inovativním způsobem a dále obohacen o prvky současné tvorby.
Křížením různých uměleckých forem: sochařství, fotografie, videa, performance překračují omezení a stereotypy dané historií a pouští se do výtvarného průzkumu ukotveného v mezinárodní umělecké realitě.
Tito tvůrci, designéři porcelánu a výtvarníci, pracují ve dvojicích, mísí zem a oheň a díky využití mnoha technik rozvíjí soubor témat a myšlenek, které jsou výzvou pro nejnovější formy uměleckého vyjádření. Člověk je středem této výstavy, je zde odkryta jeho tělesnost, projevy, smrtelnost; je představen skrz svůj individuální/kolektivní prostor; skrze prostory, ve kterých se pohybuje, a nakonec i ve své ješitnosti. Tělo a jeho zobrazení působí fantaskním dojmem. (Projekt Samurai). Tělo je zachyceno ve své realitě, je vyzváno k obydlení vlastní současnosti a zažití nerovnováhy na pokraji pádu (Chůze na porcelánu/…). Je udržováno v přítomnosti skrz evokaci představy dotyku či pohlazení porcelánu (Zábradlí). Za hranicemi keramického předmětu je další prostor, pomocí otázek o neměnnosti a pomíjivosti hledá společný prostor: tzv. „veřejný“ rozměr (Porcelánová cesta). Jinde je předmětem výtvarného pátrání domácí prostor člověka, od movitého až po nemovitý majetek (Unit). Když se díváme na porcelán a na jeho výrobní procesy (duplikace spojená s litím) jakožto na stavební materiál, vynořuje se lidský i odlidštěný aspekt architektury (Základní hra). Zkoumání možných protikladů je podrobena i dekorace porcelánu, která tradičně poskytuje dodatečný požitek pro oko (Marnosti). Soubor těchto prací tvoří výstavu „Et+ si affinité“, která bude dále představena ve Francii a v dalších zemích. Projekt je podporován asociacemi Esprit Porcelaine a Limousin Art Contemporain et Sculptures/Lavitrine, které již mnoho let sídlí v oblasti Limuzínska. Pro tuto výstavu se rozhodly dočasně spojit svá specifika: porcelán a současné umění.
LAC & S / Lavitrine: sdružení Limousin Art Contemporain et Sculptures (LAC & S) vzniklo v roce 1983 na ostrově Vassiviere v Limuzínsku. Podílelo se na vzniku Centra současného umění (Centre d’Art contemporain), které bylo založeno v roce 1989 (Centre international d’Art et du Paysage de Vassivière od roku 2002). V roce 2003 se sdružení, v čele s týmem dobrovolníků, usadilo v centru města Limoges a založilo nový prostor současného umění: Lavitrine. Pořádá šest až sedm uměleckých událostí ročně v regionu i mimo něj. V souladu se svými cíli podpořit mladé tvůrce současného umění a díky spolupráci s mnoha dalšími umělci, uskutečnilo LAC & S v průběhu let řadu výměn a setkání mezi umělci, podpořilo vznik kreativních platforem a navázání spolupráce na základě estetické spřízněnosti. Díky zprostředkování setkání různých věhlasných umělců, se tak podílí na zvýšení čitelnosti nejmodernějších uměleckých výzev a na podpoře mladých umělců.