výstavy 2004

(8.1.2004 – 15.2.2004)
Kapky oceánu

(19.2.2004 – 4.4.2004)
Paměť animace, animace paměti

(8.4.2004 – 9.5.2004)
V.V. Slovo – Obraz – Tvar

(20.5.2004 – 27.6.2004)
Něco loutky, něco herci

(1.7.2004 – 5.9.2004)
GEOMETRIA MAgyar

(10.9.2004 – 15.10.2004)
Od zrcadlení k reflexi

(20.10.2004 – 13.11.2004)
Michal Šarše: Sochy a reliéfy

(20.10.2004 – 13.11.2004)
Tělo

(18.11.2004 – 30.12.2004)
Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni

(18.11.2004 – 30.12.2004)
Last Minute: struktury z let 2000 – 2004