9. mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2014

Bienále kresby Plzeň

8. 10. – 16. 11. 2014

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň
kurátor výstavy: Mgr. Dana Doricová SK

V průběhu předcházejících ročníků se z Bienále kresby stal jeden z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních projektů v České republice, na němž se každý rok prezentuje stále více výtvarníků. Že zájem o účast na plzeňském bienále stále stoupá potvrzuje i letošní rekordní účast. Letošní ročník obeslalo 461 autorů ze 44 zemí, kteří zaslali 1669 kreseb.

Pro expozici bylo vybráno 153 kreseb od 129 autorů z 32 zemí.

V letošním roce tento projekt zaštítili:

Mgr. Daniel Herman
Ministr kultury ČR

Česká komise pro UNESCO

Mezinárodní bienále kresby Plzeň je výtvarná soutěž, která je svým zaměřením na
jednobarevnou kresbu ojedinělá v Evropě i ve světě. Exkluzivitu Bienále garantuje
mezinárodní odborná porota, která vybírá kresby pro výstavu v Plzni, uděluje hlavní cenu
Grand Prix a uděluje certifikáty nejvyšší kvality – short list. Novými členy poroty se stali Prof.
Francisco Laranjo děkan Univerzity v Portu v Portugalsku a doc. Ak.mal. Jiří Kornatovský
významný český výtvarník a pedagog ZČU. Soutěž se v Plzni koná již od roku 1996 každý
sudý rok. Podmínky soutěže jsou téměř beze změn již několik ročníků. Vedle dodržení
monochromatické kresby je to také omezení formátem max. 100×70 cm a rokem vzniku díla.
Letošní Bienále kresby Plzeň nabídne přehlídku prací, které byly vybrány mezinárodní
odbornou porotou ve dnech 1. – 4. 7. 2014. Celkově se Bienále 2014 zúčastnilo nevíce
výtvarníků v historii soutěže a to v počtu 461 výtvarníků ze 44 zemí celého světa, kteří porotě
předložili 1669 prací. Největší zájem měli tvůrci z evropských zemí také díky podpoře a
výzvám partnerských organizací. Zastoupeni jsou však i umělci z ostatních zemí jako např. z
USA, Kanady, Argentiny, Austrálie, Taiwanu, Japonska či Spojených Arabských Emirátů. Po
velice náročném a pečlivém výběru bylo pro výstavu vybráno 153 kreseb od 129 autorů z 32
zemí. Celkem bylo uděleno 10 cen a 23 short listů. Tradičně bude hlavní výstava obohacena
řadou zajímavých doprovodných programů.

Tuto unikátní kolekci 9. mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014 mohou návštěvníci
shlédnout od 8. 10. do 16. 11. 2014 v Plzni v Galerii města Plzně a Galerii Jiřího Trnky.

Více na www.bienale-plzen.cz.

Doprovodné výstavy

8. 10. – 16. 11. 2014
Galerie města Plzně, podzemí
FIGURA
Sochařský ateliér Jiřího Beránka, FUD, ZČU
Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

7. 10. – 31. 10. 2014
Galerie Evropského Domu, nám. Republiky 12, Plzeň
MARTIN ZÁLEŠÁK – KRESBY
GRAND PRIX Bienále 2012
Partneři: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Vernisáž 7. 10. v 17 hodin.

8. 10. – 15. 11. 2014
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
KRESLÍM
Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vernisáž 8. 10. v 15 hodin.

1. 10. – 27. 10. 2014
Venkovní expozice, Smetanovy sady před SVKPK, PlzeňSLOVENSKÁ
KRESBA
Partneři: Česko – Slovenské dny Plzeň 2014, Slovenská výtvarná únia

9. 10. – 14. 11. 2014
Výstavní prostor budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU,Univerzitní 28, Plzeň
FIGURAMA 2014
Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, FIGURAMA,o.p.s.
Vernisáž 9. 10. v 18 hodin.

13. 11. 2014 – 16. 1. 2015
Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň
20. 11. 2014 – 16. 1. 2015
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, Koterovská tř. 83, Plzeň
MLADÁ KRESBA
Partneři: 1.čs. galerie dětského výtvarného projevu v Plzni, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, ZUŠ Jagelonská, Plzeň