MALBY A KRESBY

od 3.2. do 7.4.2011

Heiner Riepl

Zahájení výstavy: čtvrtek 3. února v 17 hodin
Výstavu uvede: ředitel GmP Václav Malina
  • Nad výstavou převzal záštitu primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a primátor města Řezna Hans Schaidinger


Kolekce obrazů a kreseb Heinera Riepla je průřezem jeho tvorby z posledních dvou desetiletí, kdy autorova tvorba dozrála do podoby čistých barevných forem v lapidárních kompozicích. Inspirace přírodou a krajinou v nich ustupuje logice vnitřního obrazového řádu, daného vzájemnými proporčními vztahy a barevnými relacemi vzájemně provázaných ploch a kompozice z plošných prvků přerůstá v organizovanou strukturu s univerzální platností.