PROGRAMY PRO ŠKOLY

Děti pod vedením lektorky plní tvořivé úkoly, čímž se hravou formou učí vnímat současné výtvarné umění a rozvinout respekt k vlastnímu způsobu nazírání světa. Programy pro všechny typy škol jsou koncipovány podle věku skupiny, případně je možné program uzpůsobit potřebám skupiny. Programy jsou zdarma.