Jiří David: Pachy se překrývají, ale nemizí

12. 6. – 14. 8. 2014

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň

12. 6. 2014 11:00 – tisková konference k výstavě
12. 6. 2014 17:00 – vernisáž výstavy

kurátor výstavy: Martin Dostál

Mix obrazového světa Jiřího Davida. Jednotlivé série se vrství za sebou v čase. Fragmentární narace kroužkuje významy a citlivost, přecitlivělost, banální vyčerpání z emocí světa. Výstřiky. Výkřiky. Je možno si klást nekonečno otázek. Davidovské spirály, vějíř interpretací, autorovy záměry, introvertní vyčerpání, pochopení, itinerář, exposé. Díla musí vznikat z nutnosti. Mnohoznačnost. Smrt. Bezútěšnost. Nepotřebnost. Umění je jen černou dírou. Nebo černým čtvercem? Prolínavé meze konceptu. Fotografie. Performance. Obrazy. Asambláže. Doprdele. Odduševnění. Pachy se prolínají, ale neruší. Prachy. Prach. Pach. Pch.

Jiří David (narozený v roce 1956 v severočeském Rumburku) má zřetelný sklon k fragmentarizaci obrazové plochy, k využití znaků, k exploataci smečky mediálních, existenciálních, intimních, děsivých, dějinných, uměleckých, banálních i sprostých obrazů světa. Ve svém pojetí umění vyšel z postmoderního obrazového diskursu, který ve své fragmentarizaci obrážel rozličné roviny přítomnosti. V průběhu let se Davidova práce formálně rozrůznila v řadu technik a přístupů, vedle obrazů a kreseb využíval a využívá také fotografii, vytváří objekty a instalace. Výsledkem je však téměř vždy přesvědčivá davidovská estetika, která se snaží bortit či vyprazdňovat zavedená „krásná“ pravidla, ale stejně tak je, v paradoxní dichotomii, i esteticky posilovat. Jistá zašifrovanost témat, které se na Davidových obrazech a dílech objevují, ponechává divákovi otevřenou možnost jejich vnímání, jak to odpovídá jeho životním zážitkům a zkušenostem se „čtením“ umění. Vždy je však cítit intenzivní důvod, proč to které dílo vznikalo.

Martin Dostál

 

město Plzeň ministerstvo kultury ČR