Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko 2013

forum_ban
Výstavu zahájila Zuzana Motlová, ředitelka galerie a Václav Vrbík, reprezentant Plzeňského kraje v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee, ředitel projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko.

Dále promluvil primátor města Plzně Martin Baxa a primátor města Řezna Hans Schaidinger, kteří převzali nad projektem záštitu. Výstava se koná za finanční podpory Města Plzně, MK ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee realizuje v roce 2013 v rámci projektu „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko“, podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti, ve spolupráci s Galerií města Plzně a Galerií města Řezna výstavu „Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko“. Cílem fóra je poskytnout umělcům ve věku do pětatřiceti let narozeným nebo působícím v České republice či Bavorsku možnost veřejné prezentace svých děl a upozornit na aktuální mladou uměleckou scénu na obou stranách hranice. Studium uměleckých oborů není pro účast v projektu podmínkou.

Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko vzbudilo u mladých výtvarníků velký ohlas. Do přeshraničního projektu se přihlásilo 82 českých a 45 německých umělců s více než pěti sty díly. Z nich pak byla odbornou česko-německou porotou pro účast v projektu vybrána díla osmi bavorských a sedmnácti českých umělců.

Vybraná umělecká díla budou v období červen/červenec vystavena v Galerii města Plzně a v prosinci/lednu v Galerii města Řezna v kulturním centru „Leerer Beutel“. V rámci projektu bylo pro výtvarníky uspořádáno víkendové setkání s exkurzemi a přednáškami.

Další informace o projektu Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko a aktivitách Centra Bavaria Bohemia naleznete na www.bbkult.net

Výtvarníci z Bavorska:

Joseph Deml, Andreana Dobreva, Andreas Frischholz, Franz Hoke, Christina Kirchinger, Isabella Kretzdorn, Klaus Schiffermüller a Jasmin Schmidt.

Výtvarníci z České republiky:

Barbora Bálková, Alena Drahokoupilová, Igor Grimmich, Jaroslava Kadlecová, Jiří Krejčiřík, Aleš Loziak, Kristina Málková, Michalea Munzarová, Ondřej Oliva, Edita Pattová, Veronika Přikrylová, Pavel Příkaský, Marek Slavík, Tatsiana Spasskova, Tomáš Šrámek, Doris Tesárková Oplová a Kristina Vašíčková.

 

Forum Junge Kunst Bayern-Tschechien 2013

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realisiert 2013 im Rahmen seines vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Jahresprojekts „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern-Böhmen“ in Kooperation mit der Städtischen Galerie im Leeren Beutel in Regensburg und der Städtischen Galerie in Pilsen die Ausstellung „Forum Junge Kunst Bayern – Tschechien“. Ziel des Forums Junge Kunst ist es, jungen KünstlerInnen mit Wohn-, Geburts- oder Studienort in Bayern oder in Tschechien im Alter bis 35 Jahre ein öffentliches Präsentationsforum zu bieten und das kunstinteressierte Publikum auf die junge Kunstszene beiderseits der Grenze aufmerksam zu machen. Ein laufendes oder abgeschlossenes Kunststudium war für die Teilnahme keine Bedingung.

Die Resonanz war überwältigend. Für das grenzüberschreitende Ausstellungsprojekt bewarben sich in diesem Jahr 45 deutsche und 82 tschechische Künstler mit über 500 Arbeiten. Die Mitglieder der kunstsachverständigen deutsch-tschechischen Jury äußerten sich positiv zur Anzahl und Qualität der eingereichten Werke. und wählten für das grenzüberschreitende Kunstprojekt acht bayerische und siebzehn tschechische Künstlerinnen und Künstler aus.

Die Kunstwerke werden im Juni / Juli in der Städtischen Galerie in Pilsen und im Dezember / Januar in der Städtischen Galerie im Kulturzentrum „Leerer Beutel“ in Regensburg der Öffentlichkeit präsentiert. Im Rahmen des Projektes fand außerdem ein zweitägiges Künstlertreffen mit Exkursionen und Vorträgen statt.

Die bayerische Seite vertreten: Joseph Deml, Andreana Dobreva, Andreas Frischholz, Franz Hoke, Christina Kirchinger, Isabella Kretzdorn, Klaus Schiffermüller und Jasmin Schmidt.

Die tschechische Seite vertreten: Barbora Bálková, Alena Drahokoupilová, Igor Grimmich, Jaroslava Kadlecová, Jiří Krejčiřík, Aleš Loziak, Kristina Málková, Michalea Munzarová, Ondřej Oliva, Edita Pattová, Veronika Přikrylová, Pavel Příkaský, Marek Slavík, Tatsiana Spasskova, Tomáš Šrámek, Doris Tesárková Oplová und Kristina Vašíčková.

Weitere Informationen zum Projekt Forum Junge Kunst Bayern-Tschechien und den Aktivitäten des CeBB unter www.bbkult.net.