Krajina – zahrada

od 4.11. do 27.1.2010

František Hodonský, Vladimír Gebauer, Pavel Mühlbauer, Jiří Ptáček, Václav Malina, Igor Müller

Výstavu uvede: ředitel GmP a autor výstavy Václav Malina
Za finanční podpory Města Plzně, MK ČR, Nadace 700 let města Plzně a UniCredit Bank

 

 

Výstava v kurátorském výběru Václava Maliny představuje šest autorů střední generace, kteří se zabývají krajinomalbou v plošném koloristickém pojetí malby na pomezí zobrazení a abstrakce, Hledání řádu a harmonie odvozené z přírody kultivované člověkem, hledání rovnováhy v sobě samých a ztraceného ráje – zahrady, je společným tématem malířů, kteří mají domovský vztah ke krajině od středních Čech přes český západ až k jižním Čechám a Moravě. K výstavě vychází obsáhlý katalog s texty Václava Cílka, Karla Drhovského a Václava Maliny.