Život je bolestný a přináší zklamání

Život je bolestný a přináší zklamání

25. listopadu – 15. ledna 2017

Život je bolestný a přináší zklamání
Massakr, Vol. 1: Lovecraft

Vystavující autoři: Josef Bolf, Jakub Gajdošík, Stanislav Karoli, Eva Maceková, Martin Mulač, Martin Salajka, Richard Stipl, Marek Škubal, František Štorm, Jan Vytiska

Výstava Život je bolestný a přináší zklamání: Lovecraft se zabývá vlivem klíčové osobnosti moderního horroru H. P. Lovecrafta v současném výtvarném umění a je prvním pokusem o zmapování této tématiky v českém prostředí. Seriózní a narůstající zájem o jeho tvorbu se projevil i v nedávných publikacích, které se jí věnovaly i v oblasti filmové či literární. V letech 2010 – 2013 vydalo nakladatelství Puls jeho sebrané spisy, velkou pozornost věnoval Lovecraftovi i časopisy Živel č. 37 z roku 2013 či A2, č. 6 z roku 2015. Jeho jméno se poprvé objevilo již v antologii Lupiči mrtvol (1970).  Lovecraftem se tehdy zabývaly takové výrazné osobnosti, jako například Josef Škvorecký či František Jungwirth. Následně však nadlouho Lovecraftovo dílo nemohlo vycházet.  Žánr hororu byl komunistickou ideologií vnímán jako buržoázně úpadkový. To v praxi znamenalo, že se nevydávaly hororové knihy (až na malé výjimky), stejně jako se filmové horory nedostávaly příliš často do filmové distribuce. Určitá změna nastala až v průběhu 80. let s nástupem videa.  Primitivně nadabované (většinou jedním člověkem) horory patřily mezi nejoblíbenější filmové kopie, které tehdy soukromě putovaly celou republikou.  Byla to právě generace, která v 80. letech dospívala a měla tak v určitém smyslu jako první možnost poznat nejen klasiku žánru, ale i béčkovou produkci. V tomto smyslu se tedy generační zkušenost českých umělců příliš nelišila od té,kterou měli jejich vrstevníci v zahraničí. Není tedy náhodou, že 90. léta přinášejí v celosvětovém kontextu razantní průnik hororové tématiky do výtvarného umění. Spektrum děl je velice široké svou formou i obsahem, od atmosférických zobrazení úzkosti přes popovou zdivočelost po drásající krutost. Málokteré téma tak silně rezonuje s naší současností, která je také protkána strachem a úzkostí.  H. P. Lovecraft již dávno není literárními historiky podceňován a přehlížen, jeho dílu je věnována seriózní pozornost.  Výstava představí tvorbu umělců a umělkyň, kteří se s fenoménem díla H.  P. Lovecrafta vyrovnávají různými způsoby a v různých formách, od malby,  kresby, přes plastiku, až po instalace a videa.  K výstavě bude vydán stejnojmenný katalog, který vedle vystavených děl bude obsahovat i čtyři teoretické texty (Urban, Hříbek, Adamovič, Jiroušek).  Jako doprovodné programy se nabízejí filmová představení, čtení literárních děl či hudební koncerty. Výstava také nabízí bohaté spektrum dětských doprovodných programů.

Otto M. Urban – autor a kurátor výstavy
Petr Krejzek (ReDesign) – grafická úprava knihy a výstavy
Filip Kosek, Ondřej Císler – architektura výstavy
Blanka Čermáková – produkce

Život je bolestný a přináší zklamání

článek České televize
záznam zahájeníDOPROVODNÝ PROGRAM:

1.12. 2016 – dopoledne – Galerie města Plzně
Stříbrná vlákna z Lovecrafta, aneb Mistrův odkaz ve filmu.
Přednáška a komponovaný pořad filmového kritika a znalce hororu Martina Jirouška.
Určeno pro školy.

1.12. 201617:00 –Divadlo pod Lampou
Stříbrná vlákna z Lovecrafta, aneb Mistrův odkaz ve filmu.
Od Hrůzy v Dunwichi k 3D Psychopompos, tradice vlivu H. P. Lovecrafta na světovou i českou kinematografii. Přednáška a komponovaný pořad filmového kritika a znalce hororu Martina Jirouška. Délka cca 90 minut.
vstupné 40,- Kč (pro držitele vstupenky z výstavy v Galerii města Plzně vstup zdarma)

4.12. 2016 – 13:00-18:00 Galerie města Plzně
Tvůrčí dílna pro děti a rodiče v rámci volné neděle, vstup zdarma.

15.12. 201617:00 – Divadlo pod Lampou
Tam, kde hlodá červ.
Červi a film! Symfonie hrůzy věnovaná jednomu neprávem opomíjenému fenoménu.
Červi se rozlezou. Pod Lampou. O méně známých aspektech Lovecraftova světa ve filmu a červech v kinematografii vypráví a ukázky pouští filmový kritik a znalec hororu Martin Jiroušek. Délka cca 70 minut.
vstupné 40,- Kč (pro držitele vstupenky z výstavy v Galerii města Plzně vstup zdarma)

16.12. 2016 – dopoledne – Galerie města Plzně
Tam, kde hlodá červ.
Přednáška a komponovaný pořad filmového kritika a znalce hororu Martina Jirouška.
Určeno pro školy.

27.12. 2016 – 17:00 – Filmový klub Plzeň, Měšťanská beseda
Nenasytná Tiffany
/ filmový horor
Promítání filmového hororu Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí, vykrádá víkendové chaty a ukradené předměty prodává v nedaleké zastavárně. Při jednom ze svých lupičských výpadů je málem chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží. Brzy však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší…

27.12. 2016 – 20:00 – Filmový klub Plzeň, Měšťanská beseda
Šílení
/ horor / drama / komedie
Scénář filmu volně vychází z motivů dvou povídek Edgara Allana Poea Zaživa pohřben a Šílený psychiatr. Jednou z hlavních postav je Markýz, postava inspirovaná markýzem de Sade. Děj celého filmu se zdánlivě odehrává začátkem 19. století ve Francii, je však plný anachronismů a reálií dneška, protože je alegorií současného světa. A blázinec je jeho výstižnou kulisou absolutní svoboda, civilizační represe a manipulace jsou jeho tématem…Život je bolestný a přináší zklamání