CAN/VAS

CAN/VAS

CAN/VAS

Petr Königsmark | Zeb One
Jakub Matuška | Masker
Michal Škapa | Tron
Jakub Uksa | Obic
Ondřej Vyhnánek | X-Dog
Jan Zdvořák

25. 11. 2021 – 16. 1. 2022

kurátor výstavy Radek Wohlmuth

Jestli na přelomu 80. a 90. let minulého století překročilo graffiti české hranice jako symbol západní vizuální kultury ze sousedního Německa, za pár let už tady domestikovalo a začalo psát vlastní dějiny. I v malé provinční zemi na periferii Evropy poznamenané komunistickou minulostí letos oslavilo třicetiny. Nekompromisní tagy dál vzbuzují odpor, ale stejní lidé často oceňují propracované piecy. Podíl na jeho společenské emancipaci má kromě jiného schopnost být součástí undegroundu i mainstreamu zárověň. Graffiti ve velkém intervenuje na fasády domů i dopravní prostředky, ale stejně tak se stává estetickým atributem reklam, artových televizních kanálů a ovlivňuje lifestylové trendy.
Ani vztah mezi writery a volnou výtvarnou scénou dávno není striktní. Vždyť první výstavy autorů graffiti v kolébce jeho vzniku – Spojených státech, se uskutečnily už na počátku 70. let minulého století, doslova pár roků po tom, co se na newyorských zdech objevilo. V současné době nejsou ničím neobvyklým ani v Česku a týkají se stejně tak privátních galerií, jako státních institucí. Velkou mezinárodní přehlídku streetartu a graffiti uspořádala ve svých reprezentativních prostorech v Městské knihovně Galerie hl. města Prahy už v roce 2012 a před měsícem skončila historicky první samostaná výstava autora s kořeny v graffiti scéně v legendární Galerii Václava Špály.
Obě zóny – pouliční i institucionální – dnes fungují jako spojené nádoby, jsou volně prostupné a není výjimkou, že autoři, kteří začínali se sprejem v ruce, se úspěšně etablují a získávají respekt i za zdmi galerií. Někteří úplně opouštějí svá komunitní jména, jiní je používají jako odkaz na své začátky a původ. Není výjimkou, že bývalí writeři absolvují střední nebo i vysoké umělecké školy a prosazují se nejen jako volní umělci, ale také ve sféře grafického designu nebo třeba architektuře. Graffiti se prostě – ať už přímo nebo jako formativní zkušenost otiskuje do celé sféry vizuálních oblastí a více či méně zřetelně ovlivňuje každodenní život.
Odrazem této situace je i CAN/VAS – projekt rozvíjející výstavu CREW/ní obraz připravenou v roce 2017 pro OGV v Jihlavě. Je zaměřený na výběrovou sestavu prací několika výrazných autorů, kteří se vyprofilovali v rámci pražské graffiti scény. Název, anglický termín pro malířské plátno, pomocí lomítka vyděluje slovo označující sprej, základní atribut této komunity. Cesty, rukopis a formální přístupy proměněné a rozšířené sestavy zúčastněných umělců se různí, ale navzájem je spojují originalita, komunitní respekt a především skutečnost, že se jim podařilo překročit hranice mezi ulicí a galerijním provozem. Těžištěm výstavy jsou obrazy, v expozici se ale na rozdíl od té předchozí, významným způsobem objevují i práce vytvořené pomocí jiných médií než je malba – objekty, neonové instalace, keramické plastiky nebo projekce. Výběr je koncipovaný tak, aby představil nejen přesvědčivé výtvarné individuality, ale naznačil také inspirační zdroje jejich vyjadřování, ať už je to přímo písmo, městský prostor, civilistní život, geometrická abstrakce nebo třeba komiksová estetika.
Petr Königsmark / Zeb One maluje se stále aktivní TOP crew. Jeho precizní puristické obrazy, jejichž tématem je defragmentace písmen, navazují na linii amsterodamské geometrické abstrakce. Jakub Matuška / Masker absolvent pražské AVU a držitel Ceny Národní galerie 333 náležel mimo jiné k ironické CAP crew. Právě tam začal pracovat s „charaktery“ stylizovanými figurami, které používá dodnes a komentuje jimi lidskou každodennost o společenskou situaci. Michal Škapa / Tron je členem vlivných DSK a CAP crew. Jeho záběr sahá od muralů po malbu na plátno. Typické jsou pro něj znakové expresívní kompozice s šifrovaným obsahem a v protikladu k nim realistické urbánní krajiny vytvářeně airbrushí. V poslední době často pracuje také s neonovými trubicemi. Jakub Uksa / Obic zakládal newschoolovou GNK crew. Zabývá se geometrickou abstrakcí, k níž došel redukcí až na linku a samou podstatu tvaru. Některá plátna jsou inspirována cestami po světě, také svou práci v prostoru obrazu vnímá jako mapování neznámého teritoria. Ondřej Vyhnánek / X-Dog prošel pověstnou IIG crew. Ve svých ironizujících obrazech s nádechem naivismu, které čerpají z prostředí komiksu a cartoons, se vrací především k nostalgii dopívání. Jan Zdvořák / Spino je absolventem pražské UMPRUM. Svou prací často přímo reaguje na konkrétní časoprostorovou situaci, společenský kontext nebo vizuální zkušenosti. Nevyhýbá se intuitivním postupům. Kromě malby, která se v tomto případě zabývá abstrakcí písma, vytváří instalace do veřejného prostoru.

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace byla výstava otevřena bez vernisážeGalerie města Plzně o.p.s.,
nám. Republiky 40, 301 00 Plzeň
tel.: +420 378 035 310
e-mail: info(@)galerie-plzen.cz
Otevírací doba:
pondělí / ZAVŘENO
úterý – neděle /
10:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00

Plzeňký kraj
facebook