TOMÁŠ LAHODA; TOMÁŠ HLAVENKA

Tomas Lahoda, Tomas Hlavenka

 

18. 7. – 29. 8. 2013

TOMÁŠ LAHODA, ak. mal.
Narozen 1954 v Praze. Žije a pracuje v Praze a v Kodani. 1973-79 studie na AVU v Praze. Působil jako vedoucí ateliéru malby na Jutské akademii v Dánsku (1993-98), v letech 2007-2012 jako vedoucí ateliéru malba I. na FaVU v Brně. Od 2013 je vedoucím ateliéru kresby a malby na FR Univerzity Pardubice. Publikuje mj. v časopise Umělec, Ateliér, Art&Antiques, Labyrint. 1987- 90 performance s dánskou skupinou Hotel Pro Forma.
Zastoupen mj.: NG Praha, Muzeum Wurth, Německo, Moravská galerie, Brno, Galerie Klatovy/ Klenová, Muzeum moderního umění, Esbjerg, Dánsko, Muzeum moderního umění Soro, Dánsko, Sbírka UPS, Vaňkovka, Brno. Tomáš Lahoda pracuje v mnoha formálně i obsahově rozdílných sériích obrazů různých stylů a žánrů. Při letmém pohledu vypadají jednotlivé série jako zcela odlišné projekty s vlastní řečí, a celé dílo se pak na první pohled jeví téměř jako babylonsky zmatené. Při bližším pohledu je však zřejmé, že tyto někdy až protichůdné styly a žánry jsou pojeny společnou vnitřní logikou a jednotícím konceptem.

TOMÁŠ HLAVENKA
K U T I N Y
Narozen 1977 v Brně. Žije a pracuje v Brně a na Českomoravské vysočině.V letech 1998-2004 studoval ateliér Environment na Fakultě výtvarných umění
VUT Brno (Vladimír Merta, Marian Palla). Od roku 2008 pedagogicky působí na brněnské FaVU jako asistent v ateliéru Malířství 1. Tvorba Tomáše Hlavenky působí odlehčeně a groteskně, čímž navazuje na spodní proudy v českém a evropském umění. Ve své práci došel Hlavenka k velmi osobitému a nezvyklému pohledu na svět. Inspiruje ho příroda,ale pohlíží na ni zároveň s nadsázkou i porozumněním. Dokáže se do ni vcítit. Rád prochází krajinou, která mu přináší stále nové zážitky a podněty. Zajímají ho materiály které v sobě nesou informace charakterizující přírodu nebo schopnost člověka ji využívat ve svůj prospěch.

Výstavy se konají za finanční podpory Města Plzně a MK ČR