Šumavské reflexe

od 8.11. do 31.1.2012

Výstava českých, německých a rakouských umělců

Zahájení ve čtvrtek 8. 11. 2012 v 17 hodin v Galerii města Plzně, náměstí Republiky 40

Výstavu uvede ředitel Galerie města Plzně a kurátor výstavy Václav Malina

Nad výstavou převzal záštitu primátor města Plzně Martin Baxa

Výstava se koná za finanční podpory Města Plzně, MK ČR

Výtvarná sympozia Šumava Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna, Šumava/Böhmerwald byla finančně podpořena Českoněmeckým fondem budoucnosti

Výstava představuje díla českých umělců, zejména z oblasti jihozápadočeského regionu, ale i umělců z příhraničních regionů Německa a Rakouska v bohaté škále výrazových prostředků od klasických druhů a žánrů malby a grafiky až po sochy a instalace s využitím nových médií.

Projekt vznikl na základě setkávání umělců z České republiky, Německa a Rakouska v rámci několika sympozií, která byla inspirována osobnostmi spjatými se Šumavou a Českým lesem po obou stranách hranic uvedených zemí, jako byli Adalbert Stifter (rodák z Horní Plané) a Karel Klostermann (narozen v hornorakouském Haagu), a zejména malířských sympozií Šumava/Böhmerwald pořádaných ve Kvildě v letech 2008-2012, která se stává významným uměleckým centrem šumavského regionu díky místním aktivitám propojených s činností dalších uměleckých spolků a galerií. Při zrodu sympozií Šumava Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna (2004-2006) stáli dva neúnavní plzeňští organizátoři, manželé Anna a Karel Kocourkovi, kteří v té době úzce spolupracovali s Dr. Aldemarem Schiffkornem, vedoucím Úřadu pro kulturní vztahy se zahraničím spolkové země Horní Rakousy v Linci, a měli již velmi dobré zkušenosti ze spolupráce na předcházejícím sympoziu velkoplošné malby Jan Nepomucký – světec střední Evropy a řadě mezinárodních sochařských sympozií pořádaných právě v oblasti Šumavy. Další důležitou inspirativní osobností pro dané téma je Josef Váchal, rodák z Jikavče u Domažlic, jehož velkolepé malířské a grafické dílo je zčásti spojeno právě s touto lokalitou, zejména jeho nejslavnější grafický cyklus Šumava umírající a romantická, který je na výstavě připomenut samostatnou expozicí. Jak dalekosáhlý vliv jeho osobnost a dílo znamená, dokládá i tato výstava. Sešli se na ní umělci několika generací a nejrůznějších uměleckých přístupů, kteří se zabývají klasickými výtvarnými žánry a disciplinami v oblasti malby (Michael Rittstein, Peter Angermann, Michal Singer, Peter Lang, Václav Malina, Wolfgang Stifter, Luděk Rathouský, Tilo Ettl, Ondřej Maleček, Katharina Dietlinger, Richard Štipl, Alena Anderlová, Václav Girsa, Martin Salajka a další), kresby a grafiky (Milan Maur, Dalibor Smutný, Šárka Trčková, Ladislav Sýkora, Lukáš Kudrna), ale i sochaři (Toni Scheubeck, Václav Fiala, Jiří Beránek, Benedikt Tolar), fotografové (Anna a Karel Kocourkovi, Jiří Šigut) a představitelé nových médií, např. videoartu (Miloš Šejn). Kritériem pro výběr exponátů byla přímá vazba k tématu – Šumavě a jejímu geniu loci, vyjádření atmosféry a specifiky zdejšího kraje a života v něm. Proto byli na výstavu přizvání i umělci, kteří zde přímo působí (Ladislav Sýkora, Toni Scheubeck, Alena Anderlová, Miroslav Šisler, Zdeňka Giacintová a další). Výstava nechce být vyčerpávajícím přehledem děl a autorů, ale ukázat životnost a nosnost tématu v současném umění a zároveň vzdát hold géniovi českého umění Josefu Váchalovi.