Mladí a svěží

Mladí a svěží

Mladí a svěží

Zaručený průvodce nejmladší malířskou generací
(pro současné i budoucí sběratele i sběratelky)

5. dubna – 3. června 2018

Filip Dvořák (1990)
David Krňanský (1987)
Martin Lukáč (1989)
Břetislav Malý (1985)
Tomáš Predka (1986)
Julius Reichel (1981)
Sofie Švejdová (1990)
Namor Ynrobyv (1988)

kurátor: Martin Dostál

        Zprávy a povídání o současném umění bývají různorodé, prase aby se v tom vyznalo. Smyslem výstav, galerií a kurátorů je v tom, že artikulují své názory, pokud nějaké mají, na minulou i současnou uměleckou produkci. Výstava MLADÍ A SVĚŽÍ je tak zřetelnou zprávou o stavu nejmladší malířské scény v Čechách a na Moravě, jak se mi jeví ve své nejvyšší kvalitě. Zároveň je vyjádřením nadšení nad zjištěním, kolik mladých tvůrců se věnuje tvorbě obrazů, ať už vznikají jakkoliv. Každému trochu zběhlému frekventantovi expozic umění je zjevné, kam mířím, totiž navzdory skeptickým průpovídkám o zmrtvělém pachu rozkládajícího se malířství. A co je nutné zdůraznit, tvorba vystavené osmičky jeví znaky jisté stylové příbuznosti, tak či onak vycházející z abstrakce. Nejde přitom o vnitřně sourodou skupinu, i když mezi jednotlivými autory jsou styčné plochy či přátelské vazby, což ovšem nevylučuje ani kritické napětí.
            Plochy, gesta, čáry, barvy, vrstvy.
            Za obraz, nad obraz, na obraz.
            Ornament, romantika, smysl umění.
            Nadržení pro budoucnost.

 Martin Dostál

 

Mladí a svěží
 


 
 

Projekt je podpořen z Nadačního fondu D.A.D.A.
D.A.D.A.