TRISTIUM RABÍ

od 7.5. do 25.6.2009

Karel Trinkewitz

Zahájení výstavy: čtvrtek 7. května 2009 v 17 hodin
Kurátor výstavy: Václav Malina, ředitel Galerie města Plzně o.p.s.
Výstavu uvede: Václav Malina, ředitel Galerie města Plzně o.p.s.
O výstavě promluví: Jiří Valoch
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 18 hod / po ZAVŘENO
  • výstava se koná za finanční podpory MKČR a Města Plzně

Narodil se 23. srpna 1931 v Mečeříži, Je kreslíř, autor koláží, básník, prozaik a esejista. Vyučil se točířem porcelánu, v letech 1949–1951 studoval na dvouleté Průmyslové škole keramické v Teplicích-Šanově a roku 1952 tu maturoval na gymnáziu Téhož roku začal studovat na Právnické fakultě UK v Praze, odkud byl vyloučen v roce 1954. Vykonával nejrůznější zaměstnání (práce na stavbě, účetní, textař, grafik). Od roku 1961 byl redaktorem různých kulturních časopisů. Za aktivní účast v Pražském jaru 1968 byl vyloučen ze Svazu novinářů. Dva roky po podepsání Charty 77 byl donucen k emigraci. Žije v Hamburku, ve švýcarském Ticinu a od konce roku 1989 rovněž v Praze. Vyšel ze surrealismu, později se zabýval kaligrafií a písmem. V první polovině šedesátých let dospěl ke kresbám, v nichž se spojuje vliv kaligrafie s výtvarným vyjádřením básnických obrazů. Od roku 1965 působil ve skupině našich experimentálních autorů sdružených kolem Jiřího Koláře, v Německu navázal kontakt s okruhem Maxe Benseho. Stal se zakládajícím členem Klubu konkretistů. Od konce šedesátých let pracuje na teorii románu a koláže. Zabývá se rozmanitou literární tvorbou, píše prózu, eseje i básně a také ilustruje, kreslí a zaznamenává své dojmy všude a při každé příležitosti, věnuje se politické karikatuře. Možnosti různých druhů koláže, nichž se často uplatňují nalezené texty, výrazně rozvíjí od sedmdesátých let. Uplatňuje se v nich přesný řád i náhoda.