25 let Artotéky města Plzně

25 let Artotéky města Plzně

25 let Artotéky města Plzně

26. 11. 2020 – 24. 1. 2021

Představujeme divákům výběr uměleckých děl z kolekce nazvané Artotéka, která je ve vlastnictví města Plzně. Výstava vznikla pod vedením PhDr. Květuše Sokolové v rámci tradičního pětiletého cyklu prezentace Artotéky. Letošní expozice je zároveň oslavou výročí 25 let od založení této unikátní sbírky umění.
V roce 1995 se zrodil nápad na podporu rozkvětu výtvarného umění v plzeňském kraji. Město Plzeň začalo cíleně nakupovat výtvarná díla od umělců, kteří souvisí s plzeňskou oblastí. Umělci jsou tak přímo finančně podpořeni a jejich dílo je průběžně prezentováno veřejnosti nejen zápůjčkami na výstavy, ale také stálou prezentací ve veřejných prostorách města Plzně.
Za 25 let se Artotéka rozrostla na 237 artefaktů v hodnotě přes 4,5 mil. korun. Kolekce zahrnuje díla renomovaných umělců, kteří již své pevné místo v kulturní historii města Plzně potvrdili, ale také práce mladých a nadějných talentů.
 
Výstava se koná pod záštitou Mgr. Elišky Bartákové, náměstkyně primátora města Plzně.
  

FOTOGRAFIE - expozice výstavy 25 let Artotéky města Plzně