Ladislav Sutnar: Venuše

Ladislav Sutnar

22.5.2015 – 6.8.2015

Kurátor výstavy: Tomáš Vlček

Ladislav Sutnar

Z rozsáhlého díla výtvarného umělce světového významu, plzeňského rodáka Ladislava Sutnara, patří obrazy Venuší k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným Sutnarovým projevům. Jsou průsečíkem dvou základních tendencí života a kultury, civilizace a společnosti 20. století. Prvou je všeobecná potřeba uplatnit dokonale funkční tvar, ať už se jedná o stroj, vnímání přírody, nebo lidského těla jako základ moderní kultury. Tou druhou tendencí bylo posunutí ideálu ženského těla do roviny sexuálního, masově působivého idolu. V šedesátých a v první polovině sedmdesátých let minulého století Sutnar vytvořil sérii kreseb, koláží a maleb, ve kterých obě tendence spojil. Vyšel z fotografií krásných, většinou téměř nahých dívek a žen, obrazů rozmnožovaných v nezměrném množství edic a výtisků dobových časopisů a podrobil je přísným kritériím tvaru založeného na geometrii a na dalších postupech výtvarného myšlení. Jak výstava dokládá, Ladislav Sutnar se stal osobností, která překlenula názorové hranice protikladných tvůrčích modelů a směrů, výtvarné klasiky i populární kultury moderní doby, expresivně založených obrazů velkých, geometricky utvářených ploch v malbě zvané Hard-edge i fluidum opiátu masové kultury zviditelněného do podoby provokativního civilizačního svědectví díky tvorbě Sutnarových žáků a následovníků v hnutí pop-artu, zejména díky americkému umělci pocházejícímu z rodiny slovenských přistěhovaslců Andy Warholovi. Výstava, kterou připravil prof. Tomáš Vlček, shrnuje dosavadní poznání Sutnarovy tvorby a nově ukazuje její význam, a to při příležitosti prezentace Sutnarova díla v domě, ve kterém se Ladislav Sutnar narodil 9. listopadu roku 1897.

Inspirace Sutnar – podzemí galerie

Výstava představuje tvorbu studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, která již řadu let pečuje ve spolupráci s městem Plzní a společností Plzeň 2015, o.p.s. o umělecký odkaz slavného plzeňského rodáka a ikony světového designu Ladislava Sutnara.
Pro všechny vystavené práce je společná inspirace Sutnarovým dílem a jeho tvůrčími principy. Studenti reflektují různé prvky charakteristické pro tvorbu této výrazné osobnosti, ať už jde o specifickou barevnost, kompozici, využití geometrie atd. Hravost a svěžest, kterou dodnes tvorba Ladislava Sutnara vyzařuje, je aspekt, který mnohé studenty inspiroval v návrzích různých hraček a her. K vidění jsou i Sutnarovy Venuše vystupující ze svých obrazů, interiérové doplňky, knihy, vystřihovánky a hry inspirované slavnou stavebnicí Build the Town, šperky, knihy a mnoho dalšího.

Vystavené šperky vytvořili studenti ateliéru Design kovu a šperku pod vedením doc. Petra Vogela, ostatní díla vznikla pod vedením doc. Josefa Mištery v ateliéru Mediální a didaktická ilustrace. Filmovou projekci zajistil ateliér Multimédia MgA. Jana Morávka.

Výstava jasně dokládá, že Sutnarův odkaz je stále živý a je v něm ukrytý silný tvůrčí potenciál.
Vstupné:
100 Kč – dospělí
80 Kč – držitelé Plzeňské karty
50 Kč – žáci a studenti, senioři nad 60 let, držitelé průkazů ISIC, ITIC, IYTC

Ministerstvo kultury ČR Plzeňský kraj
TuristuRaj
eu-ehmk
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Uměleckoprůmyslové museum v Praze Dorotheum
Galerie města Plzně děkuje za spolupráci aukční síni Dorotheum