MISTICA DELLA FORMA – MYSTIKA TVARU

od 7.5. do 25.6.2009

Marco Bagnoli

Zahájení výstavy: ve čtvrtek 7. května 2009 v 17 hodin
Kurátor výstavy: Miroslava Hajek
Výstavu uvede: Václav Malina, ředitel Galerie města Plzně o.p.s.
O výstavě promluví: Miroslava Hajek, kurátorka projektu
Ve spolupráci s Českým muzeem výtvarných umění v Praze a Italským kulturním institutem v Praze
Otevřeno: po – ne 10 – 12, 13 – 18 hod / po ZAVŘENO
  • výstava se koná za finanční podpory MKČR, Města Plzně, ČEZ

Výstava Marca Bagnoliho v městské galerii v Plzni ideálně navazuje na instalaci realizovanou pro románské sklepení Českého muzea výtvarných umění v Praze. Vytváří vztah, který autor zdůraznuje věnováním druhé části své poezie současné výstavě

zahrada není zahrada
zahrada neexistuje
na zahradě kameny zpívají
dvě zahrady jsou vždy zahradou

Tentokrát Bagnoli přenáší myšlenku zahrady jako modelu univerza na povrch země a komponuje svá díla v jiné perspektivě. Zlatý pařez a jeho kořeny se vzpínají ke světlu a bronzová socha odhaluje neočekávanou formu vířících vrstev materiálu, kde jen z určitého úhlu dokážeme identifikovat tvar, který známe z Prahy.
Koncept výstavy je doplněný instalací z roku 2007 nazvanou Tis d esi? (Kdo jsi?), která je rovněž spojená s koncepcí zahrady. Instalaci tvoří velké parabolické zrcadlo, na nějž je promítáno deset obrazů, které spolu souvisejí. Jsou to miniatury nasnímané videokamerou umělcem během listování rukopisem Anthology of Persian poets (z roku 1399), který je uložen v Evkaf Museum v Istanbulu. Obrazy odrážející se v zrcadle a jím promítané na stěnu zobrazují transformovaný vzhled perské zahrady.
Výstava ozřejmuje dvojí způsob vnímaní: vidění a vizi. Rozšíření těchto schopností nám otevírá možnost chápat lépe realitu a dění okolo nás.
Bagnoliho estetické zkoumání je založené na konceptu času a prostoru. Umělec se snaží vizualizovat to, co bychom jinak nevnímali, a jeho dílo odkrývá netušené aspekty světa, který nás obklopuje, kterých bychom si jinak nevšimli.

Miroslava Hajek

L’esposizione di Marco Bagnoli nella galleria Civica di Pilsen è idealmente collegata all’installazione realizzata per i sotterranei romanici del Museo Ceco di Belle arti di Praga. L’autore mette in risalto questa relazione dedicando all’attuale mostra la seconda strofa della sua poesia:

il giardino non è il giardino
giardino non c‘è
nel giardino le pietre cantano
due giardini sono sempre un giardino

Riproponendo l’idea del giardino come modello dell’universo Bagnoli lo trasporta in superficie e ricompone le opere in un ottica diversa Il tronco dorato dell’albero e le sue radici questa volta si protendono verso la luce e la scultura svela inaspettato l’aspetto di un vortice di strati di materia che soltanto da un punto di vista offre l’immagine conosciuta a Praga.
Il concetto della mostra è completato dall’istallazione Tis d’esi? (Chi sei?), 2007 essa è formata da un grande specchio parabolico sul quale vengono proiettate undici immagini che si susseguono. Sono miniature riprese con una videocamera dall’artista mentre sfoglia il manoscritto Antology of Persian poets (del 1399) conservato all’Evkaf Museum di Istanbul. Le immagini riflesse dallo specchio e riproiettate sulla parete riportano le sembianze trasformate del giardino persiano.
La mostra evidenzia due modi di percepire: la vista e la visione. L’ampliamento di queste facoltà apre la possibilità di una maggiore comprensione degli accadimenti e della realtà.
La ricerca estetica di Bagnoli è focalizzata sul concetto di spazio e tempo. Egli cerca di riuscire a rendere visibile quello che altrimenti non sarebbe percepito e le sue opere  rivelano insospettati aspetti del cosmo, che altrimenti ci sfuggirebbero.

Miroslava Hajek