PLAVCI A JINÉ POSTAVY

PLAVCI A JINÉ POSTAVY

PLAVCI A JINÉ POSTAVY

Ivana Urbánková | Zdeněk Manina

tapisérie | plastiky | obrazy

23.6. 2022 – 28. 8. 2022

kurátor výstavy Milan Hlaveš

Výstava tapisérií, plastik a obrazů, které navzájem propojuje nejen podobnost volených témat, ale též velkorysost výtvarného pojetí a specifický smysl pro humor dvou generačně spřízněných autorů.
Textilní výtvarnice Ivana Urbánková a sochař Zdeněk Manina se zabývají běžnými až banálními motivy z našeho každodenního života, na který nahlížejí s chápavým a současně pobaveným nadhledem. Jemná ironie se na výstavě mísí s vážností stejně jako silné barvy s pevnými tvary rozpohybovaných lidských těl. Autorům je blízký zájem o lidského jedince konfrontovaného s různými situacemi včetně interakce s ostatními. Připomínají nám, že se vzájemné soužití, potkávání a střetávání ani při našem běžném fungování neobejde bez spolupráce, pochopení či dokonce kompromisů, ale vede též k soutěžení a zápolení. Mezi zobrazenými tématy ovšem nenarazíme na mezilidské konflikty, což je dobrou zprávou o tom, že to s námi není tak špatné, jak se bohužel někdy jevívá.
Ivana Urbánková a Zdeněk Manina mají přes rozdílnost zvolených materiálů kromě vzájemně se prolínajících témat společného ledasco dalšího. Oba jsou absolventy Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde také později po jistý čas pedagogicky působili. Profesně se dlouhodobě věnují výchově mladé a nejmladší generace v pomyslné první linii – Ivana Urbánková na Základní umělecké škole v Rokycanech a Zdeněk Manina na kladenském gymnáziu. Občas vedle sebe vystavují (Kladenský salon či Středočeské bienále/Středočeské trienále). Působí v krajích, ze kterých pocházejí, jsou s nimi osobně spjati, a patří tam k nepřehlédnutelným, svébytně se vyjadřujícím představitelům současného výtvarného umění.
V případě obou výtvarníků se v Galerii města Plzně jedná o výstavní retrospektivu s důrazem na aktuální díla tematicky sjednocující dvě materiálově a výrazově odlišná východiska.
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., kurátor výstavy

Mgr.A. Ivana Urbánková

* 1967, Plzeň

Studium
1990–1997 ateliér Textilní tvorba, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
1981–1985 oddělení Tvarování hraček a dekorativních předmětů, Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha – Žižkov

Povolání
od 2010 učitelka výtvarného oboru, Základní umělecká škola, Rokycany
2007–2010 učitelka, Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, Plzeň
2006 vedoucí ateliéru Textilní tvorba, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
2003–2005 asistentka ateliéru Textilní tvorba, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Samostatné výstavy
2003 Státní zámek Hořovice
2000 Galerie Kabinet, Praha
2000 Galerie Eminent, Praha
2000 Living Space, Praha
1999 Galerie Atrium, Praha – Žižkov
1999 Mega Books International Bookstore, Praha

Kolektivní výstavy
2022 ANALOG aneb první svobodný ročník na UMPRUM po sametové
revoluci, Galerie N, Jablonec nad Nisou
2019 Zbraslavský salon, Galerie Zbraslav a Galerie 9, Praha
2015 Tulipánový měsíc. Benefiční výstava děl českých designérů pro centra o. s. Amelie, Galerie KusKovu, Praha
2010–2020 bienále Kladenský salon, Galerie Kladenského zámku, Kladno

2007, 2009, 2021 Středočeské bienále/Středočeské trienále, Rabasova galerie, Rakovník
2006 a 2009 Textile Art of Today – Trienále textilu bez hraníc, Liptovský Mikuláš, Slovensko
2001 International Triennial of Tapestry, Lodž, Polsko
1998 Koberce trochu jinak, Galerie Design centra ČR, Brno a Praha
1998 Talente, Mnichov, Německo

Ocenění
1998 2. cena v soutěži Koberce trochu jinak, firma DOWO a Design centrum ČR
1994 1. cena v soutěži firmy na výrobu koberců TISCA – Manufacture de tapis de Bourgogne, Moroges, Francie
1994 stáž ve firmě TISCA– Manufacture de tapis de Bourgogne, Moroges, Francie

Ivana Urbánková žije a svá díla tvoří v Olešné u Hořovic

Akad. soch. Zdeněk Manina

Akad. soch. Zdeněk Manina

* 1961, Kladno

Studium
1980–1986 ateliér Keramika a porcelán, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
1976–1980 Gymnázium Kladno

Povolání
od 2007 učitel výtvarné výchovy, Gymnázium Kladno
2008 lektor kreslení perspektivy pro obor Dokumentace památek, Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
2003–2005 odborný asistent ateliéru Keramika a porcelán, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
1997–2000 učitel výtvarné výchovy, Gymnázium Kladno
1994–1997 odborný asistent ateliéru Keramika a porcelán, Institut výtvarné kultury, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
1987–1994 výtvarník Družstva umělecké výroby Keramo, Praha

Samostatné výstavy
2021 Tuto a tamto, Galerie Dolní brána, Prachatice (společně s Pavlem PhotoGenem)
2017 Expozice. Sochy, malby, kresby, Galerie Nová síň, Praha
2016 Sochy pro rajský dvůr, Vlastivědné muzeum, Slaný
2016 Obyčejné vztahy. Sochy, Bastion, Praha – Karlov
2014 Vzduchoplavci a plavci, Městské muzeum, Čelákovice
2014 Zdeněk Manina, Rabasova galerie, Rakovník (společně s Liborem Jarošem)
2013 Rozhraní, fotografie, Music Club Dundee Jam, Kladno
2012 Ostří se tupí, ostří se brousí, Galerie umění, Karlovy Vary – Letohrádek Ostrov
2011 Personalista, Památník Lidice – Lidická galerie, Lidice
2010 …dno brodu se někdy dláždí, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou – Mezinárodní muzeum keramiky, Bechyně
2010 Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno (společně s Davidem Cajthamlem)
2007 Sochy a obrazy, Galerie Kladenského zámku, Kladno (společně s Reném Krásou)
2005 Dětské hry, Studio Paměť, Praha
2005 Vzorní, Galerie U dobrého pastýře, Brno
2005 Keramika a porcelán, Kulturní dům města Soběslavi – Kostel Sv. Marka (společně s Pavlem Knapkem a Alešem Wernerem)
2004 Objekty a sochy, Galerie XXL, Louny (společně s Pavlem Knapkem)
2004 Vzorní, Studiová scéna Městského divadla, Kolín
2002 Balance, Galerie města Plzně, Plzeň
2001 Poletíme, Městské muzeum, Čelákovice
2001 Poletíme, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2000 Poletíme, Galerie U prstenu, Praha
2000 Poletíme, Rabasova galerie, Rakovník
1999 Gallery SKLO, Tula Art Center, Atlanta, USA
1998 Figury, Galerie Kladenského zámku, Kladno
1998 Figury, Hejtmanství, Státní hrad Křivoklát
1994 Plastiky a kresby, Městské muzeum, Kladno
1993 Kresby, Divadlo pod Palmovkou, Praha
1989 Malby, Galerie 55, Kladno
1989 Malby a kresby, Divadlo Jiřího Wolkera, Praha

Kolektivní výstavy (výběr)
2017 ARTCERAMICS CZ, Die Neue Sammlung, Mnichov – Internationales Keramikmuseum, Weiden, Německo
2017 Sochy na kopci, Turnov
2017 Výroční výstava Obce architektů, Ministerstvo kultury – Nosticův palác, Praha
2014 Plavci, Oblastní galerie, Liberec
2014 European Ceramic Context, Bornholm Art Museum, Dánsko
2013 Keramické léto, Galerie Špejchar, Chomutov
2013 ARTCERAMICS, Novoměstská radnice, Praha
2012 Středočeši v GATE, Galerie a informační centrum Středočeského kraje, Praha
2012 Keramická plastika, Městské muzeum – Františkánský klášter, Kadaň
2010 Tschechische Künstler aus Mittelböhmen, BBK Galerie, Mainz, Německo
2009, 2011, 2013 PEOPLE-metr, Galerie Zbraslav, Praha – Zbraslav
2009–doposud Středočeské sdružení výtvarníků. Členská výstava, Rabasova galerie, Rakovník
2009–doposud Středočeské bienále/Středočeské trienále, Rabasova galerie, Rakovník
2008 Wystawa Czeska – Czechy 2, Galeria Sztuki Wspolczesnej, Opole, Polsko
2005 Socha a hlína na zámku, Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy
2004 Socha a hlína na hradě, Muzeum v Bruntále – hrad Sovinec
2004–doposud bienále Kladenský salon, Galerie Kladenského zámku, Kladno
2004, 2008, 2010, 2012 Keramické setkání. Socha a prostor, Kolín
2000 Od nádoby k soše. Současná česká keramika, Novoměstská radnice, Praha
1998 Medzinárodné maliarske sympózium, Moravany nad Váhom, Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovensk
1996 Slyšme hlas. Socha v myšlenkách Starého zákona, Strahovský klášter, Praha
1996 Světlo, stín a porcelán, Galerie U prstenu, Praha (společně s Karlem Neprašem, Miroslavem Páralem a Ivanem Jelínkem)
1994 Socha a hlína podruhé, Výstavní síň Mánes, Praha
1994 Současná česká keramika, Dům u Kamenného zvonu, Praha
1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2007, 2008, Česká keramická tvorba/Mezinárodní výstava keramické tvorby, Galerie Agentury českého keramického designu, Státní zámek Český Krumlov
1993 Le Cendrier. Quatrième concours international de céramique, Musée de Carouge, Švýcarsko
1993 Socha a hlína, Státní galerie výtvarného umění, Cheb, Galerie umění, Karlovy Vary – Letohrádek Ostrov a Středočeská galerie, Praha
1990 100 čsl. keramiků – Keramika 90. Tvorba let 1986–1990, OVM Vsetín, Brno a Praha
1989 Keramická plastika, Vojanovy sady, Praha
1987 Užité umění výtvarných umělců do 35 let, Výstavní síň Mánes, Praha

Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou – Mezinárodní muzeum keramiky, Bechyně
Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Rabasova galerie, Rakovník
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Západočeská galerie, Plzeň

Ocenění
1993 Čestné uznání v soutěži na design popelníku Le Cendrier. Quatrième concours international de céramique, Musée de Carouge, Švýcarsko

Realizace (výběr)
2022 pomník Poděkování, železo, Chorušice–Zahájí
2022 plastika Plavci, Plavecký bazén, bronz, Kladno
2018 pamětní deska malíři Vladimíru Veselému, Galerie Ve věži, Mělník
2018 pamětní deska J. W. Goethemu, Loket nad Ohří
2018 kopie domovních znamení, Muzeum věžáků, Kladno – Rozdělov
2016 plastika Drak, pálená hlína, soukromá vila, Chlistov u Klatov
2015 plastika Fénix, sklolaminát, sídlo firmy Bohdan Bolzano, Kladno
2012 pamětní deska herci Rostislavu Čtvrtlíkovi, bronz, Olomouc
2011 plastika Plavec, bronz a žula, soukromá vila, Kladno – Rozdělov
2011 vitráž, soukromá vila, Velká Dobrá
2010 památník padlým ve světových válkách, pískovec, Braškov
2009 plastika Řetěz, laminát, Vitry-sur-Seine, Francie
2008 obrazy, sídlo firmy Main Stream, Praha
2006 figurální plastika a malby, pracovna ředitelky, Gymnázium Kladno
2005 obrazy, sídlo firmy Topham, Vídeň, Rakousko
2004 figurální reliéf, akrylátová pryskyřice, sídlo firmy Mipol, Kladno
2003 fontána, třída T. G. M., Kladno (společně s arch. Pavlem Šulcem)
2003 obrazy, soukromá vila, Horní Bezděkov
2001 rekonstrukce malby na plechu Ukřižování, Kladno
1999 velkoplošné vitráže, bronzová plastika, Praha – Točná
1996 fontána, třída T. G. M., Kladno

Sympozia
2001 Mezinárodní sochařské sympozium DŽBÁN, Hředle
1998 Medzinárodné maliarske sympózium, Moravany nad Váhom, Slovensko
1997 Medzinárodné keramické sympózium, Lučenec, Slovensko
1994 Mezinárodní keramické sympozium Bechyně s místem konání v Lounech
1992 Mezinárodní keramické sympozium Bechyně s místem konání v Bechyni
1992 Sympozium Porcelánová konvice, Horní Slavkov
1991 Mezinárodní výtvarné setkání LÉTO 91, Kladno
1990 Mezinárodní keramické sympozium Bechyně s místem konání v Kostelci nad Černými Lesy

Členství
Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK)
Středočeské sdružení výtvarníků UVU ČR

Zdeněk Manina žije a svá díla tvoří v Kladně – Podprůhonu

Pozvánky:

Zdeněk Manina
Ivana Urbánková

23. 6. 2022 – v 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM PROJEKTU:
11. 7. – 15. 7. 2020 – výtvarný příměstský tábor k aktuální výstavě
7. 8. 2022 v 13:00-17:00 – workshop pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma
8. 8. – 12. 8. 2020 – výtvarný příměstský tábor k aktuální výstavě


Galerie města Plzně o.p.s.,
nám. Republiky 40, 301 00 Plzeň
tel.: +420 602 667 523
e-mail: info(@)galerie-plzen.cz
Otevírací doba:
pondělí / ZAVŘENO
úterý – neděle /
10:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00

Plzeňký kraj
facebook