Milan Knížák: Zanechme svět zvířatům

Milan Knížák: Zanechme svět zvířatům

24. 6. – 6. 9. 2016

Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40

Milan Knížák

Zanechme svět zvířatům
Nakonec jsem se rozhodl, aby se výstava jmenovala takto. Nedávno jsem napsal píseň s tímto titulem pro kapelu Aktual, která pořád zůstala nepřijatelným undergroundem i pro přeživší androše, kteří mi nemohou odpustit, že jsem nevelebil jejich havlovského gurua. Je to vyjádření určité skepse nad současným stavem lidské společnosti. Nereaguji pouze na českou společnost (politicky korektně řečeno, společnost v České republice, která se bude brzy, zbytečně a idiotsky jmenovat Čechie), ale na globální společenství. Tím se stávám aktuálnější, poněvadž dnes přece řešíme jen globální problémy.
Nedávno zemřelý korejský fotograf, básník a filozof Ahae prohlásil, že člověk odpovídá především za své bezprostřední okolí. Je určitě zajímavé protestovat proti kácení pralesů v Jižní Americe nebo porušování lidských práv v Tibetu, ale je to jen hra, která je dobrá pro média, ale ve skutečnosti se tím nic nemění, ničemu nepomáhá.
Podobná situace je dnes i v umění. Ztráta empirie je jedním z prvků, který unifikuje současný umělecký svět, řídící se jen módními trendy, pseudopolitickými a pseudosociálními fluskulemi. Především umění dnes chce bavit. Plně se zařadilo do zábavního průmyslu. Umělecká muzea se zpronevěřují své funkci opatrovat a shromažďovat umělecká díla a vytvářet tak kulturní paměť. Místo toho pořádají výstavy podobné lunaparkům.
Od 60. let jsem patřil na hrot uměleckého dění. Nesl jsem prapor avantgardy a společnost mě buď velebila nebo odsuzovala. Připadá mi, že jsem se nijak zvlášť nezměnil, ale najednou jsem se z čela ocitl na chvostu. Najednou je z avantgardisty tradicionalista. Není dnes tradice avantgardou? Mám pocit, že dívenka malující akvarelové krajinky je avantgardnější a smysluplnější než všechny postprodukce a site specific projekty, které se sobě podobají jak vejce vejci.
Už dlouho se snažím glosovat současnou situaci všemi možnými způsoby. Míchám se do politiky, maluji příběhy, vytvářím skleněné plastiky pro Moser, které se hlásí k tradici a uměřenosti a kupuji u vietnamských obchodníků plastová zvířata, která instaluji do galerií jako diváky mých obrazů. Zdá se, že lidé ztrácejí orientaci. Vědeckotechnická revoluce předběhla naše srdce. Všeho je moc, i nás. Jsme zahlceni věcmi i informacemi. Nabízí se nám zážitky, které už vlastně zážitky nejsou. Ve skutečnosti jsme nevzdělaní – postmoderní analfabeti.  Zmizela tabu, mizí bozi, zhroutily se žebříčky hodnot. Zanechme svět zvířatům.

23. 6. 2016, 15:00 – tisková konference
23. 6. 2016, 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM:
30. 6. 2016, 17:00 – komentovaná prohlídka
3. 7. 2016 – volná neděle, vstup zdarma, 13:00-18:00 – tvůrčí dílna pro děti, zdarma
11. 7. – 15. 7. 2016 – příměstský výtvarný tábor

Webová prezentace autora zde.