VIDĚT ZVUKY – SLYŠET BARVY

od 4.2. do 7.4.2011

Gisela Denninghoff

Zahájení výstavy: čtvrtek 3. února v 17 hodin
Výstavu uvede: ředitel GmP Václav Malina
  • Performance „Vidět zvuky – slyšet barvy“ Gisela Denninghoff a Hans-Michael Schuhmann (zpěv)
  • Nad výstavou převzal záštitu primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa
„Vidět zvuky – slyšet barvy“ je název výstavy Gisely Denninghoff i její performance společně s Hans-Michaelem Schuhmannem, která proběhne v rámci vernisáže. Na výstavě jsou zastoupeny poslední práce, které jsou záznamem interakcí zpěvu a malby společně realizovaných od roku 2006. Každý obraz je volnou improvizací, ve které se dva umělecké druhy setkávají v jednom díle. Rozdíly mezi individuálním a společným jsou setřeny a výstedný artefakt získává nový obsah. Před očima publika vznikne při nonverbální komunikaci obou autorů – zpěvu, tanci a malování – nový obraz, který bude součástí expozice.

Susanne Ließegang