Konstruktivní lyrika

Konstruktivní Lyrika
Vystavující autoři: Marek Burcl, František Demeter, Juraj Gábor, Dominik Hlinka, Oto Hudec, Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Lucia Papčová, Rastislav Podhorský, Vladimír Slivka, Martin Špirec, Petra Vojteková, Jana Zatvarnická

Kurátorka: Mária Janušová

Výstavní projekt s názvem „Konstruktivní lyrika“ se zaměřuje na představení specifické linie současného slovenského vizuálního umění, jehož tvorba je charakteristická konceptuálním přístupem, relevancí formy či poetickým výrazem děl. Prezentovaní autoři tudíž programově využívají tři základní principy: koncept, formu a cit, i navdory tomu, že tyto roviny jsou samy o sobě vzájemně protichůdné. Koncept se ve všeobecnosti chápe jako opak formy, rovněž i citu; stejně tak forma ve smyslu venkovní stránky anebo hmoty je protikladem toho vnitřního, nemateriálního (idey, citu). Výstava sleduje přítomnost uvedené trojice prvků v umělecké produkci mladší a střední generace. Pro vybrané představitele je příznačný zdlouhavý, kontemplativní tvořivý proces, při kterém se mimo samotné podstaty díla – nosné myšlenky, důkladně zaobírají i formálním zpracováním, kompozičním rámcem, použitou barevností, materiálem anebo technikou. Zároveň při práci s vizuální stránkou díla mu dodávají jistý senzitivní aspekt, subjektivně vyjádřenou expresivitu, prostřednictvím čehož působí na diváka poeticky, taktéž osobněji či asociativně a je i de facto snadněji čitelné. Tvorba zvolených autorů však není jen prázdná, prvoplánová estetická hra forem, tak značně frekventovaná na současné scéně, ale je výsledkem promyšlené strategie, hloubavé procesuálnosti či rukodělné zručnosti. Představený okruh umělců se těmito charakteristikami stejně vymezuje i od paralelních postkonceptuálních tendencí, které se svým příliš strohým a neutrálním projevem začínají postupně vyčerpávat. Koncepce výstavy má za cíl poukázat na novou, lyricko-diskurzívní polohu současného vizuálního umění, která se nabízí jako jedna z možných alternativ v aktuální probíhající krizi obrazové reprezentace. Projekt výhradně pracuje s nejnovějšími díly (2014 – 2017) a zkoumá problematiku skrze širokou, různorodou škálu médií (malba, objekt, video, fotografie, záznamy z performance…), čímž mimo jiné usiluje o vytvoření organického intermediálního celku.

Mária Janušová

15.6. 2017 v 15:00 – tisková konference
15.6. 2017 v 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM:
29. 6. 2017 v 17:00 – komentovaná prohlídka k výstavě
2. 7. 2017 v 13:00-18:00 – nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
17. 7. – 21. 7. 2014 – PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
6. 8. 2017 v 13:00-18:00 – nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma