Předtím, teď, potom

Předtím, teď, potom

4. 2. – 3. 4. 2016

Vystavující autoři: Karel Adamus, Darina Alster, Matěj Frank, Milan Guštar, Martin Klimeš,
Lenka Klodová, František Kowolowski, Jan Langer, Milan Maur, Marian Palla, Martin Plitz,
Arnold Reinthaler, Jasmin Schaitl, William Bilwa Costa, Tomáš Skalík, Miloš Šejn, Jiří Šigut,
Julie Štybnarová, Robert Vlasák

kurátor výstavy: Martin Klimeš

Výstava Předtím, teď, potom reflektuje čas jako kulturně-společenský jev. Zaměřuje se na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání, z hlediska biologické a genderové determinace, z hlediska historie rodu, rodiny atd. Výstava představuje čas jako abstraktní fyzikální jednotku, ale také jako hledisko praktického fungování člověka. Zkoumá a demonstruje vztah člověka a času jako kvality, která určuje plynutí, historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď a něco bude potom. Záleží na úhlu pohledu, kam nasměrujeme těžiště našeho promýšlení a prožívání skutečnosti my, každý z nás, ale něco zůstává obecné jako společný zápis, jako úmluva platná bez podpisu.

Čas probírají chlapi v hospodě, ale je také tématem debat univerzitních profesorů za jejich katedrami. Kdekdo nadává, že nemá čas, zvažuje, co bude o svém volném čase dělat, ale také se o něm píšou eseje, knihy, absolventské i habilitační práce.

Čas před nás neklade žádnou možnost, v čase jsme a nemůžeme jinak. Čas tvoří rámec, našeho života. Co nestihneme ráno, můžeme v lepším případě dořešit až večer, ale jedinečná chvíle se nikdy neopakuje. Čas není dobrý ani zlý, čas se uskutečňuje a my jej teprve popisujeme svými významy a představami. V čase se události vyjevují, z hlediska proběhnuvšího času je můžeme posuzovat, klasifikovat, zatřiďovat. Čas jednou chceme zastavit, jindy jej potřebujeme urychlit. Každý den, každou hodinu. Čas se naplnil. Ale nekončí, jen pokračuje zase jinde a jinak…

Výstava představí téma času prostřednictvím tvorby devatenácti vizuálních tvůrců náležejících k různým generačním a tvůrčím okruhům. Většina vystavujících jsou z České republiky, dva z Rakouska a jeden ze Spojených států amerických. Výstava představí kresby, obrazy,fotografie,  instalace, performance, projekty a objekty.

Fotografie z výstavy:

 

autor videa: Vojtěch Maur

 

Předtím, teď, potom, DOPROVODNÝ PROGRAM:

18. 2. 2016 v 17:00
Diskuzní pořad pro veřejnost – Socha ve veřejném prostoru, 1.část  – vstup zdarma
autoři: Benedikt Tolar, Luďek Míšek, Jindřich Lukavský

25. 2. 2016 v 17:00
Diskuzní pořad pro veřejnost – Socha ve veřejném prostoru, 2.část – vstup zdarma
autoři: Benedikt Tolar, Luďek Míšek, Jindřich Lukavský

2. 3. 2016 v 17:00
Diskuzní pořad pro veřejnost – Socha ve veřejném prostoru, 3. část – vstup zdarma
autoři: Benedikt Tolar, Luďek Míšek, Jindřich Lukavský

6. 3. 2016, 13:00-18:00
nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče; v rámci volných prvních nedělí v měsíci (vstup zdarma)

10. 3. 2016 v 17:00
komentovaná prohlídka k výstavě Předtím, teď, potom (vstup zdarma)

31. 3. 2016 v 17:00
komentovaná prohlídka k výstavě Předtím, teď, potom (vstup zdarma)