Mikoláš Axmann: LAZAŘI

Mikoláš Axmann: LAZAŘI

29. 9. – 6. 11. 2016

Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40

Mikoláš Axmann: LAZAŘI

Sled místností Galerie města Plzně proměňuje v říjnu a listopadu 2016 výstava Mikoláše Axmana v jeden uzavřený, kontinuální prostor. Ač se autor zapsal do povědomí jako nepřehlédnutelný grafik, který pracuje systematicky s kamenotiskem, je nadán monumentální malířskou imaginací a schopností velkého malířského gesta. Velkoformátové gestické, černobílé kresby štětcem na papíře zcela pokrývají stěny galerie a prostor jen sporadicky na několika místech oživují barevné litografie. Ústředním bodem expozice, jak myšlenkově, tak výtvarně, je místo, ovládané dvěma protilehlými monumentálními kresbami, dramatickými figurami. Lazaři, lidé dneška. Jako by se autor ptal, jestli i nám bude zázračně pomoženo. Možná jistou naději naznačuje závěrečná kresba na čelní stěně. Plzeňská expozice Mikoláše Axmana může ve stísněnosti uzavřeného prostoru ne neprávem vzbudit vzpomínku na pravěkou Altamiru, stejně jako myšlenky na biblické texty. Divák však jistě postřehne přítomný zlehčující tón, který chce znejistit každý striktní úsudek.
Ivan  Neumann

DOPROVODNÝ PROGRAM:
2.10. 2016 ­­– volná neděle, 13:00-18:00 ­­– tvůrčí dílna pro děti, vstup zdarma
13.10. 2016 ­­– 17:00 ­­– komentovaná prohlídka k výstavě, vstup zdarma
6.11. 2016 ­­– volná neděle, 13:00-18:00 ­­– tvůrčí dílna pro děti, vstup zdarma