O galerii

PROSTOR PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ

Galerie města Plzně je zaměřená na výstavy současného a moderního umění. Zaměřuje se především na tvorbu českých i zahraničních autorů, kteří představují návštěvníkovi aktuální tendence současného umění. Ve snaze přiblížit toto umění širší veřejnosti zároveň galerie zajišťuje doprovodné a lektorské programy k výstavám. Pořádá komentované prohlídky, výtvarné dílny, umělecký příměstský tábor apod.
Základním obsahovým zaměřením galerie jsou 3 linie výstavních programů:

JMÉNA V SOUČASNÉM UMĚNÍ

výstavní projekt, na kterém bude představena významná osobnost současného výtvarného umění

Zaměřuje se na české nebo zahraniční výtvarníky, významné osobnosti, která již mají vybudovanou široce uznávanou pozici v oblasti výtvarného umění. Výstavami tohoto typu dosahuje GAmP větší publicity a oslovení širšího publika, zvyšuje prestiž galerie, která je jedinou institucí typu kunsthalle v Plzni. Zařazením těchto náročných výstavních projektů do programu se galerie řadí mezi instituce celostátního významu. Velká jména cíleně ukazuje v novém světle a výstavy v tomto programu intenzivně propaguje i za hranicemi města Plzně. Jejím hlavním cílem je nejširšímu publiku představit vývoj výtvarného umění v posledních letech prezentací děl autorů, kteří uspěli na evropské úrovni a jejich tvorba má vliv na formování celoevropského výtvarného projevu.
Výstavní program zaměřený na nejširší masové publikum.

výstavní projekty sledující aktuální proudy v současném výtvarném umění

SOUČASNÁ TÉMATA V UMĚNÍ

Výstavní program zaměřený na sledování aktuálních proudů ve výtvarném umění.
Hlavním kritériem těchto výstavních programů je vysoká umělecká kvalita a kritérium sociální působnosti. Důležitým rysem je orientace na současné umění, to znamená ne na potvrzené hodnoty minulosti, ale s důrazem na otevřenou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názorům. Sledují aktuální tendence a trendy na současné výtvarné scéně, přináší umění občanům a podporují veřejnou debatu poučené nebo odborné veřejnosti. Program se soustředí na vyhledávání neotřelých nebo kontroverzních témat nebo neobvyklým forem výtvarného projevu.

Výstavní program zaměřený na odbornou veřejnost, která se výtvarným uměním zabývá, ať už profesně nebo ve volném čase a předkládá autory a díla, která definují nejsoučasnější trendy a progrese výtvarného umění.

PLZEŇ & SVĚT

výstavní projekt, na kterém bude představen výtvarník plzeňské scény.

Výstavní program zaměřený na plzeňskou výtvarnou scénu. A to buď autory, který svým významem přesahují hranice plzeňského regionu, nebo mladé autory, kteří se začínají prosazovat na současné výtvarné scéně. Cílem je napomáhat mladým umělcům realizovat jejich tvůrčí ideály a jako instituce se zaměřením na současné umění se spolupodílet na formování současné plzeňské výtvarné scény, pomoci výtvarníkům na začátku profesní kariéry debutantům a absolventům místního uměleckého školství. Zároveň chce galerie v rámci tohoto programu představit již zavedené, kvalitativně významné autory, jejichž tvorba přesáhla region západních Čech a v neposlední řadě ukázat tvorbu plzeňských autorů v evropském kontextu a přinést tak srovnání se současnými trendy v ČR i zahraničí.

Tento program je určen především skupinám plzeňské výtvarné scény.