L’Été Indien | Indiánské Léto

Na dosah 3

L’Été Indien | Indiánské Léto

 
Břasy se nálézají 20 Km jihovýchodně od Plzně. Právě tam se v 2017 odehrával první festival L‘été indien – Indiánské léto. Od 15.září do 15. října se tam setkalo šest mladých francouzských umělců, výtvarníků i muzikantů, aby spolu volně tvořili na statku, jenž je renovován a předělán na ateliéry a výstavní prostory. Na této výstavě uvidíte práce realisované během této rezidence.
Důraz byl dán na vzájemnou výměnu zkušeností a prolínání uměleckých druhů. Ateliéry jsou tam dobře vybaveny, ale účastníci mohou přivézt i vlastní, osobní nástroje. Volná tvorba byla osou celého projektu. Z míchání různých médií, názorů a zájmů vznikají překvapivé dialogy. Každý víkend bylo otevřeno pro veřejnost. Víkendové výstavy byly jediným zadáním, jenž účastníci měli. Na konci každého týdne byla nová výstava, nabízely se nové performance. Indiánské léto je tak trochu škola bez dogmat, škola, kde každý může být najednou profesorem i žákem.
Druhý ročník Indiánského léta bude tento rok od 25.července do 26.srpna.
Rádi vás uvítáme opět každou sobotu a neděli.
Info: www.leteindien.eu

 
Břasy, à 20km au nord-est de Plzeň, c’est ici qu’a eut lieu la première édition de la résidence L’Été Indien du 15 septembre au 15 octobre 2017. Six jeunes artistes français, plasticiens et musiciens ont pu se rencontrer dans une ancienne ferme réhabilitée en ateliers et espace d’exposition, pour un mois de travail libre. Cette exposition regroupe les pièces réalisées pendant la résidence. L’accent était mis sur l’échange, la mise en commun des savoirs et fusion des arts. Les ateliers y sont bien équipé, mais les participants peuvent aussi amener leur matériel personnel. L’idée de création libre est le cœur du projet. Des mélanges des médiums, des idées et des intérêts naissent des dialogues surprenants. Chaque week-end le lieu a été ouvert au public, c’était la seule contrainte que les participants avaient. Á chaque fin de la semaine une nouvelle exposition, un programme de performance a été proposé aux visiteurs. L’Été Indien est en quelque sorte une école sans dogmes, une école ou tout le monde peux y être à la fois professeur et élève. La seconde édition de la résidence aura lieu cette année du 25 juillet au 26 août. Nous seront heureux de vous y accueillir de nouveau chaque samedi et dimanche. Info: www.leteindien.eu