JINÁ STOPA

JINÁ STOPA
aneb land-artová tvorba místo smetiště

jina stopa

Projekt nazvaný Jiná stopa je koncipován jako prezentace Land Artové tvorby ve veřejném prostoru s ekologickým přesahem, určený pro širokou veřejnost, doplněný o multižánrové aktivity. Součástí procesu bude filmový a fotografický záznam a jeho následná prezentace.

Na místě černých skládek v Plzni a okolí proběhne nejprve vyčistění prostoru ve spolupráci se spolkem Živá Velryba. Poté se na místě bývalé skládky rozvine společná tvorba Land Artového objektu se zapojením široké veřejnosti za využití pouze přírodních materiálů. Místo neekologické stopy tedy vznikne stopa ekologická a zároveň estetická.

Tímto bude přirozeně kultivován cit pro společný prostor, pocit sounáležitosti a schopnosti aktivně, tvořivým způsobem ovlivnit podobu veřejného prostoru. Obyvatelé se mohou na místa spontánně vracet, případně vlastnoručně vyrobené artefakty udržovat.

jina stopa

Celý proces očišťování prostoru a následného tvoření uměleckého artefaktu bude snímán kamerou formou časosběru a fotograficky dokumentován. Výsledkem bude krátký film a fotografický dokument.

V druhé části happeningu se celý proces a vzniklá Land Artová díla stanou inspirací pro další kulturní žánry. Poezii okamžiku, výrazový tanec s využitím zvukotvorných artefaktů z přírodnin a divadelní improvizaci se zapojením publika.

Osloveni budou plzeňští slameři, plzeňská taneční formace v čele s Lenkou Jíšovou NoTa a divadelní spolek Johan.

jina stopa

S ohledem na realitu vznikajících černých skládek bude na místě tento počin v budoucnu opakovat. Koloběh očišťování a následná tvorba ekologické a estetické stopy rozvinutá o multižánrový přesah by se tak mohla stát tradicí. Tvorba bude následně prezentována. V prostorách galerie proběhne výstava fotografií výsledné tvorby.

 

JINÁ STOPA – autorkou videa je Štěpánka Vaškevič, slam poetry Filip Koryta

 

 

JINÁ STOPA