Prostory

Půdorysy výstavních prostor

 


ke stažení ve formátu .pdf

1. místnost

Nadzemí

1. místnost

Volná plocha stěn:
a) Stěna napravo ve směru vstupu: cca 550 cm.
b) Stěna nalevo ve směru vstupu: cca 960 cm.
c) Protilehlá čelní stěna při vstupu do další místnosti: 2 x cca 210 cm.

Prostředí:
ad a) Celkový pohled ovlivňuje pokladna při vstupu do galerie a zahloubené dveře do mázhauzu. Na konci stěny při vstupu do druhé místnosti vstupuje do plochy mělký pravoúhlý výklenek s topným tělesem, 125 cm široký, 80 cm vysoký.
ad b) Při vstupu vstupuje do plochy topné těleso, shora překryté 20 cm širokou, 220 cm dlouhou bílou deskou, umístěnou ve výši 130 cm.

Strop tvoří valená klenba s protilehlými lunetovými výsečemi, výška paty klenby 232 cm.

Podlaha:
světle šedé, leštěné kamenné dlaždice.

Osvětlení:
světelná rampa s variabilním nastavením.

2. místnost

a) Čelní stěna při pravé straně vstupu do další místnosti je prohloubena nepravidelným výklenkem, který vylučuje využití plochy pro závěsnou práci. Pohledově zužující se výklenek je hluboký 48 cm, šíře zadní stěny je 80 cm, výška 195 cm.
b) Čelní stěna při levé straně vstupu do další místnosti: šíře cca 160 cm.
c) Průběžná stěna napravo: cca 340 cm
d) Stěna nalevo ve směru vstupu: plocha mezi okny – cca 150 cm.

Prostředí:
ad c) Celkový pohled ovlivňují při vstupu zahloubené dveře do mázhauzu, na opačném konci pak nepravidelný výklenek v pravé čelní stěně, do něhož je stěna protažena.
ad d) Celkový pohled ovlivňují zahloubená okna.

Ráz místnosti, využití průběžných stěn a celkový pohled zásadně ovlivňuje typ klenutého zastropení se dvěma obloukově vzdutými klenbami valenými příčně na střední pas široký 60 cm. Pas vybíhá ze stěn ve výši 160 cm.

Podlaha:
světle šedé, leštěné kamenné dlaždice (totožné s 1. místností).

Osvětlení
světelná rampa s variabilním nastavením.

3. místnost

Vstup do sníženého prostoru po třech stupních schodiště.
a) Čelní stěna při levé straně vstupu: šíře cca 160 cm.
b) Průběžná stěna napravo cca 480 cm šířky tvoří čistý protilehlý prostor vůči panelu k instalaci závěsných děl.
c) V průběžné stěně nalevo je před velkým výkladovým oknem (šíře 2 170 mm) představen bílý sádrokartonový panel o rozměrech (D, V, T) 4,385 x 2, 740 x 220 mm na 100 mm vysokých šedých soklech. Rubová plocha směrem do okna je využívána k prezentaci výstavy do ulice, buď v podobě závěsného díla nebo komorní prostorové práce instalované na široký dřevěný parapet.

Podlaha:
světle šedé, mramorované keramické dlaždice.

Osvětlení:
světelná rampa s variabilním nastavením.

4. místnost

a) Čelní stěna napravo při vstupu – šíře cca 250 cm
b) Protilehlá čelní stěna – šíře cca 250 cm
c) V průběžné stěně napravo představen bílý sádrokartonový panel o rozměrech (D, V, T) 3,205 x 2, 740 x 220 mm na 100 mm na vysokých šedých soklech.
d) Nalevo výkladové okno s širokým dřevěným parapetem, kde je možno instalovat komorní trojrozměrnou práci pro pohled z ulice.

Podlaha:
světle šedé, mramorované keramické dlaždice.

Osvětlení:
světelná rampa s variabilním nastavením.

5. místnost

Průchozí prostor z ulice do dvora. Plochy čelních stěn napravo (při vstupu do dvora) lze využít k instalaci závěsných prací na ploše (šíře 2x cca 230 cm).

Prostředí:
Průchod z obou stran tvoří prosklená dveřní stěna ze středně tmavého přírodního dřeva.

Podlaha:
hnědočervené keramické dlaždice.

Osvětlení:
klasickým stropním světlem a nástěnnými světly.

6. místnost

Jedinou celistvou výstavní plochu pro závěsné práce tvoří v průběžné stěně napravo bílý sádrokartonový panel o rozměrech (D, V, T) 3,625 x 2, 740 x 220 mm na 100 mm vysokých šedých soklech. Protilehlou stěnu vyplňuje velké výkladové okno (šíře 220 cm). Nad panelem je mezi čelními stěnami sklenut široký oblouk. Závěsné práce menších rozměru lze instalovat v rohových partiích místnosti.

Prostředí:
Architektonický rámec ukončený segmentovým obloukem vymezuje vstup do následující místnosti.

Podlaha:
světle šedé, mramorované keramické dlaždice.

Osvětlení:
světelná rampa s variabilním nastavením.

7. místnost

Dva protilehlé bílé sádrokartonové panely v průběžných stěnách umožňují ucelenou instalaci série závěsných prací či velkoformátových závěsných prací. Panel napravo má rozměry (D, V, T) 3, 455 x 2,740 x 220 mm na 100 mm vysokých šedých soklech. Protilehlý panel má rozměry (D, V, T) 3, 425 x 2,740 x 220 mm na 100 mm vysokých šedých soklech. Rubová plocha směrem do okna je využívána k prezentaci výstavy do ulice, buď v podobě závěsného díla nebo komorní prostorové práce instalované na široký dřevěný parapet. Čelní stěna při vstupu napravo – šíře cca 200 cm, protilehlá čelní stěna cca 130 cm.

Prostředí:
Vstup do následující místnosti zužuje pravoúhlý architektonický rámec.

Podlaha:
světle šedé, mramorované keramické dlaždice.

Osvětlení:
světelná rampa s variabilním nastavením.

8. místnost

Dva protilehlé panely s volnou čelní stěnou tvoří čistý, trojstěnný celek, umožňujíc ucelenou instalaci série závěsných prací či velkoformátových závěsných prací. Čelní stěna – šíře 3 380 mm. Panel napravo má rozměry (D, V, T) 3, 485 x 2,740 x 220 mm na 100 mm vysokých šedých soklech. Protilehlý panel má rozměry (D, V, T) 3, 320 x 2,740 x 220 mm na 100 mm vysokých šedých soklech. Rubová plocha směrem do okna je využívána k prezentaci výstavy do ulice, buď v podobě závěsného díla nebo komorní prostorové práce instalované na široký dřevěný parapet.

Podlaha:
světle šedé, mramorované keramické dlaždice.

Osvětlení
světelná rampa s variabilním nastavením.

9. Mázhauz

a) Stěna protilehlá vstupu má souvislou plochu 10 m (+ cca 3 m plochy nad schody do podzemí).
b) Stěna při vstupu má souvislou plochu 8 m (+ cca 2 m plochy mezi vstupy z mázhauzu do galerie a rohy). Na stěny lze rozmístit zhruba 20 ks formátu 50 x 70 či 15 ks formátu 100 x 70. Prostor lze zároveň využít pro instalaci prostorových objektů.

Prostředí:
Celkový dojem ovlivňují některé stávající prvky: pískovcový pravoúhlý renesanční portál s reliéfním dekorem, pískovcový fragment gotického ostění ve zdi. Vrata do náměstí z tmavého přírodního dřeva, v horní části prosklená, obdobná vrata v protilehlé stěně. Černé kované zábradlí obklopující schodiště do podzemních prostor, černé kované kryty topných těles.

Podlaha:
tmavě hnědé keramické dlaždice.

Osvětlení:
nástěnná halogenová svítidla.

Podzemí


ke stažení ve formátu .pdf

Vstup:

prostor pod schody je někdy využíván i jako expoziční, byť pro tyto účely zdaleka není optimální – od schodiště sem vede užší chodba (někdy rovněž rozšiřující expozici) do architektonicky komplikovaného, zhruba čtvercového prostoru s mnoha lomy.

Osvětlení
klasická stropní svítidla.

1. místnost:

Rozměry 530 x 950 cm. Čelní stěny (šíře 530 cm) poskytují prostor pro závěsná díla velkého formátu. Boční stěny s nízko nasazenou patou klenby nejsou vhodné pro závěsné práce. Místnost je ideální pro prostorové objekty a instalace.

Prostředí:
kamenné, neomítnuté zdivo. Valená klenba: p. 65 – 110 cm / v. 210 cm.

Podlaha:
tmavé keramické dlaždice.

2. místnost:

Rozměry 470 x 660 cm. Na čelních stěnách plocha pro relativně velké závěsné práce. Na bočních stěnách lze instalovat závěsné práce do výškového formátu 1 m.

Prostředí: omítnutá, bíle vymalovaná místnost. Valená klenba: p. 110 cm, v. 290 cm.

Podlaha:
tmavé keramické dlaždice.

3. místnost:

Rozměry 530 x 850 cm. Na pravé čelní stěně plocha pro závěsné dílo velkého formátu. Zadní čelní stěna umožňuje dvě závěsné práce (cca 70 x 100 cm). Boční stěny s nízko nasazenou patou klenby nejsou vhodné pro závěsné práce. Místnost je ideální pro prostorové objekty a instalace.

Prostředí:
kamenné, neomítnuté zdivo. Valená klenba: p. 65 – 110 cm / v. 210 cm.

Podlaha:
tmavé keramické dlaždice.

4. místnost:

Rozměry 530 x 600 cm. Na obou čelních stěnách plocha pro 2 x 2 závěsné práce (cca 70 x 100 cm). Boční stěny s nízko nasazenou patou klenby nejsou vhodné pro závěsné práce. Místnost je ideální pro prostorové objekty a instalace.

Prostředí:
kamenné, neomítnuté zdivo. Valená klenba: p. 65 – 110 cm / v. 210 cm.

Podlaha:
tmavé keramické dlaždice.