Opatření

Opatření v souvislosti s covidem-19

GAMP v souvislosti s epidemií covidu-19 dodržuje následující nařízená opatření:

• ve vnitřních prostorách je povinné mít zakrytá ústa a nos respirátorem
• při vstupu do budovy si prosím vydezinfikujte ruce
• návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy jedné domácnosti


Při příchodu na komentovanou prohlídku či kulturní akci musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

• je nutné prokázat se potvrzením o ukončeném očkování
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem
konání akce

Výše uvedené se nevztahuje na děti do dovršení 12 let věku.Galerie města Plzně o.p.s.,
nám. Republiky 40, 301 00 Plzeň
tel.: +420 378 035 310
e-mail: info(@)galerie-plzen.cz
Otevírací doba:
pondělí / ZAVŘENO
úterý – neděle /
10:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00

Plzeňký kraj
facebook