Zrcadlení obrazu

26. 05. 2017 20:00
„Zrcadlení obrazu“ – Taneční vystoupení výrazového tance – Taneční skupina NoTa (Nový tanec)

„Bildspiegelung“ – Ausdruckstanzvorstellung der Tanzgruppe NoTa (Nový tanec – Neuer Tanz), mit Einbindung von malerischen Werken deutscher Künstler, GAMP

logo Česko-německého fondu budoucnosti.

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Die Veranstaltung findet mit finanzieller Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds statt.

 

Na dosah 2 / Greifbar nah 2
Současné umění z Norimberka / Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg je součástí projektu:

česko-nemecké kulturní jaro 2017Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.