Zanechat stopu

„Zanechat stopu“ – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, GAMP
02. 07. 2017 13:00-18:00
„Zanechat stopu“ – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, GAMP
Prostřednictvím média válečku mohou čeští a němečtí návštěvníci společně zanechat vlastní stopu na zdech GAMP. Symbolickou a odlehčenou formou tak znázorní vlastní jedinečné místo a působení v historii našich národů, vzájemně propletených vztahů a způsobu vzájemného setkávání.

„Eine Spur hinterlassen“ – Workshop – Kunstworkshop für Öffentlichkeit, GAMP
Mit Hilfe von Rollen können die deutschen und tschechischen Besucher gemeinsam ihre eigene Spur an den Wänden der GAMP hinterlassen. In dieser symbolischen und einfachen Form markieren sie dadurch ihren eigenen Ort und ihre Wirkung in der Geschichte unserer Nationen, die durcheinander verflochtenen Beziehungen und gegenseitiges Treffen.

logo Česko-německého fondu budoucnosti.

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Die Veranstaltung findet mit finanzieller Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds statt.

 

Na dosah 2 / Greifbar nah 2
Současné umění z Norimberka / Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg je součástí projektu:

česko-nemecké kulturní jaro 2017Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.