Umění národního symbolu

UMĚNÍ NÁRODNÍHO SYMBOLU

1.11. – 30. 11. 2018

Křižíkovy sady

Výstava UMĚNÍ NÁRODNÍHO SYMBOLU je koncipována jako prezentace vizuální, tedy estetické stránky symbolů Československé republiky v průběhu 20. století. Je zde nastíněno, jak se proměňovala vlajka, státní znak, mince a bankovky na pozadí politických událostí. Tato prezentace mapuje vývoj státních symbolů z hlediska faktického a též z hlediska uměleckého. Autoři návrhů státních symbolů byli často přední výtvarníci. Jmenujme Vojtěcha Preissiga, Alfonse Muchu či Maxmiliána Švabinského. Patrná je výtečná výtvarná úroveň návrhů a realizací za první republiky a naopak očividně klesající estetická úroveň některých realizací státních symbolů v důsledku neblahých politických změn následujících let. Výstava je součástí projektu Galerie města Plzně nazvaného Osudové osmičky, který poukazuje na opakující se „osmičková“ data dvacátého století v dějinách naší republiky pásmem umělecko-kulturně vzdělávacích počinů. Reflektuje tak tyto historické milníky a jejich dopad na osud celé naší republiky i osudy jednotlivců.

Osudové osmičky