Richard Stipl / Propast zírá zpět

Richard Stipl: Propast zírá zpět | The abyss stares back

22. listopadu 2018 – 3. února 2019

Česko-kanadský sochař střední generace Richard Stipl (nar. 23. března 1968 ve Šternberku) vás svým hyperrealistickým světem stáhne hloubš, než byste si přáli v té nejtemnější počítačové hře. I tak by se mohla charakterizovat podzemní Richardova sochařská instalace, vytvořená na míru plzeňské galerie. Richard je známý svými precizně vyvedenými sochami či seskupením soch, jejichž povrch je někdy kresebně akcentován Josefem Zlamalem.
Zmatky současné západní kulturní civilizace jsou jedním z impulsů pro všechny Richardovy práce, které nás svými krajními polohami, těžící také z dějin i současnosti umění, upozorňují na smysl i relativitu našich biologicky podmíněných životů, a konečně i celé člověčí existence. Syntéza impulsů, z nichž je patrně nejvýraznější hyperrealistická tendence, která se vine sochařstvím od pop-artu až do současnosti, je v Richardově podání dovedena do osobitého postoje, v němž převládají apokalyptické vize. Ty by nás měly šokovat, překvapovat, vzrušovat, dráždit, ale třeba i chlácholit, neboť kdo co víme o skrytých zákrutech lidských duší, včetně té mé i vaší.
Richard vystudoval v letech 1987 až 1992 Ontario College of Art v Torontu, kde žil po emigraci se svými rodiči z komunisty ovládaného Československa; v současné době však žije a pracuje v Praze a ve Šternberku.

Martin Dostál

22. 11. 2018 v 15:00 – tisková konference
22. 11. 2018 v 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM PROJEKTU:
02. 12. 2018 v 13:00-18:00 – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma
06. 01. 2019 v 13:00-18:00 – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma
24. 01. 2019 v 17:00 – komentovaná prohlídka k výstavě
03. 02. 2019 v 13:00-18:00 – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma

pozvánka zde: 

Richard Stipl / Propast zírá zpět