MICHAL GABRIEL - VE VANĚ, ARCHANDĚL GABRIEL, A JINÉ PŘÍBĚHY

Michal Gabriel

Archanděl Gabriel, Ve vaně a jiné příběhy.

20. 9. – 11. 11. 2018

Kurátor výstavy: Martin Dostál

Sochař Michal Gabriel (nar. 25. února1960 v Praze) se dlouhodobě zabývá několika tématy, které se dotýkají situace současného sochařství. Prvním je zkoumání možností aktuální figurální plastiky, s vědomím její historické kontinuity, a také s přesvědčením, že lze na tomto poli objevovat stále ještě nová a překvapivá řešení. V tradici zakotvená plastika má výrazné narativní schopnosti, které v interakci mezi sebou a také v kontextu vnímání diváka otevírá množství příběhových rovin. Druhým výrazným zájmovým polem Michala Gabriela je pak povrch jím vytvářených artefaktů, což má své souvislosti mimo jiné s fraktálovým myšlením a s estetickými nároky na vnímání plastik. Povrch plastiky je něco, co už od starého Egypta rozehrává hru mezi skutečností a jejím abstrahováním. Vizuální zkušenost diváka je tak vystavena šálení smyslů a nutnosti domýšlení reality.
Plzeňská výstava je zaměřena na figurální, zvířecí či biologické motivy, jak se objevují v Gabrielově tvorbě od druhé poloviny 80. let až do současnosti. V jistém retrospektivním záběru tak představuje umělce, který se na české scéně objevil se silnou vlnou postmoderních tvůrců. Byl členem skupiny Tvrdohlaví, založené roku 1987. Žije v Praze, Trutnově a v Brně, kde je od roku 1998 šéfem ateliéru figurálního sochařství. Má čtyři děti.

Martin Dostál

o Michalu Gabrielovi

V průběhu vernisáže proběhne křest katalogu Sculptureline 2018 s poděkováním partnerům letošního ročníku.

Záštitu nad výstavou převezme Martin Baxa 1. náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň — Evropské hlavní město kultury 2015.

 
20. 9. 2018 v 15:00 ­– tisková konference
20. 9. 2018 ­v 17:00 – vernisáž výstavy
20. 9. 2018 ­v 17:00 – v průběhu vernisáže proběhne křest katalogu Sculptureline 2018
 

DOPROVODNÝ PROGRAM PROJEKTU:
07. 10. 2018 v 13:00-18:00 – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma
25. 10. 2018 v 17:00 – komentovaná prohlídka k výstavě
27. – 28. 10. 2018 – Plzeňské oslavy vzniku republiky
04. 11. 2018 v 13:00-18:00 – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma

Výstava proběhne ve spolupráci se sochařským festivalem Sculptureline 2018
.

Fotografie ze zahájení:

  
Fotografie z expozice: