20 let Artotéky města Plzně (1996-2016)

Aroteka

Galerie města Plzně uvádí výstavu k dvacetiletému výročí založení sbírky Artotéka města Plzně. Výstava přibližuje svým výběrem nejen sbírku uměleckých děl v majetku města Plzně, ale přináší obraz plzeňské umělecké scény několik generací nazpět. Cílené a soustavné budování veřejné sbírky uměleckých předmětů patří k nejzásadnějšímu z kulturního života města.

Pojem „artotéka“ je složen z latinského slova ars, jež šířeji znamená dovednost, v užším historickém smyslu pak označuje umění, a řeckého slova θεκη (theke) – úschovna či sklad. Pojem spojující kvalitativní umělecké označení předmětů a jejich repozitum se stal v různých variantách výrazem pro umělecké sbírky (glyptotéka, pinakotéka). Artotéka je sbírkou uměleckých děl v nejobecnějším smyslu. Obvykle jsou artotéky speciální oddělení veřejných knihoven, jež shromažďují umělecká díla (grafiky, kresby, obrazy, reprodukce), nalézající se v jejich fondech.  Město Plzeň zřídilo před dvaceti lety prostřednictvím odboru kultury svoji artotéku proto, aby evidovalo, náležitě uchovávalo a současně i systematicky rozšiřovalo soubor uměleckých děl, která dříve nerozlišeně spadala pod inventární soubor veškerého movitého majetku, takže malba nebo socha byly v inventarizačním řádu kladeny na roveň židli či psacímu stroji. Regionální historickou zásluhu mají v tomto směru někdejší vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně Vladimír Líbal, který myšlenku artotéky v roce 1995 se svými spolupracovníky prosadil, a nezapomenutelný plzeňský umělec a umělecký kritik Bronislav Losenický, který se spolu s malířem Václavem Malinou podjal nesnadného úkolu vyhledat a identifikovat ve stovkách a stovkách kanceláří umělecká díla, jež tu a tam visela na stěnách mezi předměty, které zde plnily estetickou funkci podle vkusu toho kterého jejich obyvatele. Z původně evidenční operace se vynořil fond děl, který již bylo možno chápat jako uměleckou sbírku. Usnesením Rady města Plzně č. 512 ze dne 5. 10. 1995 bylo schváleno založení Artotéky města Plzně k 1. 1. 1996. Tímto krokem se do té doby v zásadě pasivní soubor uměleckých děl v majetku města přeměnil v živou sbírku rozmnožovanou systematickými akvizicemi, s níž se může veřejnost virtuálně seznámit na webových stránkách zřízených z popudu Romana Černíka v době jeho působení v čele odboru kultury a sledovat zde její vývoj. Přehledná virtuální galerie umožňuje návštěvníkovi mimo jiné prohlédnout si všechna shromážděná díla a přečíst informace k jejich autorům. Veškerá rozhodování v akviziční oblasti jsou diskutována v odborné komisi, složené z respektovaných teoretiků, historiků umění a výtvarníků, a na základě jejich odborné argumentace schvalována.
Petr Jindra

Projekt se koná ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Plzně.

Výstava 20 let Artotéky města Plzně se koná pod záštitou 1. náměstka primátora města Plzně, Mgr. Martina Baxy.

zahájení výstavy ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin v Galerii města Plzně,
náměstí Republiky 40, Plzeň.
Termín výstavy 4. prosince 2015 – 10. ledna 2016