JAN VYLEŤAL / LUDĚK MÍŠEK

Míšek

Luděk Míšek – Z atomu hmota z hmoty socha
26.9.-30.10.2013

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu
v Galerii města Plzně, nám. Republiky 40

Výstava potrvá do 30. října 2013
Projekt vznikl za finanční podpory Města Plzně a MK ČR

více

Vyleťal

JAN VYLEŤAL – Geometrie neznámých světů
5.9.-30.10.2013

 

Výstava potrvá do 30. října 2013
Otevřeno úterý až neděle 10 –12, 13 –18 hodin

Výstava se koná pod záštitou JUDr. Jiřího Pospíšila
Projekt vznikl za finanční podpory Města Plzně a MK ČR

 

Tvůrčí příběh doposud nedoceněného malíře Jana Vyleťala (1940–2013), dvojčete známého imaginativně zaměřeného malíře a tvůrce plakátů Josefa Vyleťala (1940–1989), je pozoruhodný hned v několika ohledech. Vystudovaný elektroinženýr, který prošel řadou technicky zaměřených zaměstnání včetně práce v konstrukční kanceláři, se začal malířstvím zabývat až v pokročilejším věku, kdy řada lidí pomalu ztrácí větší životní ambice. Jan Vyleťal začal soustavně malovat až ve svých 65 letech a svoji tvorbu ze zdravotních důvodů ukončil o pět let později. Během relativně krátké doby však vytvořil velmi vyrovnané a pozoruhodné dílo čítající bezmála dvě stě obrazů, které dle předního znalce geometrického umění Jiří Valocha nemají svojí originalitou ve sféře geometrické abstrakce patrně obdobu jak v domácím, tak světovém umění. Jeho technicky mimořádně náročné malby plné fantazie a tajemství jsou zároveň jedinečným výtvarným projevem autorova úzkého vztahu k astrofyzice a vývoji kosmu. Z těchto důvodů se Galerie města Plzně rozhodla uspořádat autorovi první retrospektivní výstavu, která by měla jeho myšlenkově a malířsky celistvé dílo více zpřítomnit pro dějiny české poválečné geometrické abstrakce.

Plzeňská teplárenská