DOSTŘEDIVÉ OKRAJE

Dostředivé okraje – vizuální umění z Pardubického kraje

11.1.-18.2.2007

Nadzemí

kurátoři: Martin Dostál, Vít Bouček

Václav Boštík, Karel Malich, Zbyšek Sion, František Kyncl, Jan Knap, Alva Hajn, Jiří Lacina,  Jiří Toman, Luděk Vojtěchovský, Bohdan Kopecký, Jaroslav Jebavý, Bořivoj Borovský

V Galerii města Plzně se představuje pardubická výtvarná scéna, či přesněji řečeno jižní část bývalé východočeské scény, spojené s nynějším Pardubickým krajem. Výstava je průřezem zahrnujícím období 2. ploviny 20. století po současnost. Je vymezena výběrem dvanácti autorů kteří reprezentují tendence, které lze chápat jako progresivní. Jde o mezigenerační průřez známých i méně známých autorů  výrazně spjatých s 60. a 70. lety, ale i o tvůrce současné.