Deset let Artotéky města Plzně

22.2.-1.4.2007

Nadzemí

kurátor: Petr Jindra

Výstavou výtvarných děl z Artotéky města Plzně se veřejnosti poprvé představuje obraz souboru, který zahrnuje umělecká díla z majetku města Plzně a je cílevědomě rozšiřován novými akvizicemi prostřednictvím Kulturního odboru Magistrátu města Plzně. Smyslem této činnosti je aktivní účast kulturního odboru města na aktuálním výtvarném životě v Plzni. Kulturní odbor vstupuje prostřednictvím Artotéky do jeho organismu pobídkou a stimulací, spočívající v pravidelného nákupu uměleckých děl do majetku města. Fond uměleckých děl v majetku města je na druhé straně kvalifikovaně utvářen návrhy odborné komise složené z profesionálních kurátorů, historiků a teoretiků výtvarného umění. Takto vznikající soubor děl představuje neustále aktualizovaný průřez výtvarnou kulturou v Plzni a reflexi jejího aktuálního vývoje a směřování v objektivitě, jakou selektivní, specificky zaměřená sbírková činnost galeristy nemůže realizovat. Tento soubor je současně katalogizován a zpřístupňován veřejnosti na webových stránkách (www.artotekaplzen.cz).

Výstava a katalog nezahrnují všechny autory uměleckých děl z majetku města Plzně a souboru Artotéky města Plzně, představují však jeho chronologický rozsah od děl datovaných meziválečnými léty až po poslední akvizici z r. 2006. Hlediskem výběru byla, při omezeném formátu výstavy a katalogu, především příslušnost autora k plzeňskému prostředí, ale i snaha uvést podstatné a autentické výtvarné polohy v souboru Artotéky zastoupené, aniž by byl narušen dojem určitého celku. V katalogu je uveden úplný seznam autorů, jejichž práce jsou součástí Artotéky města Plzně.