Přesahy

Přesahy“ – Divadelní představení sdružení Dramacentra Johan
29. 3. 2017 18:00, GAVU Cheb
Improvizační vystoupení v interakci s diváky, při kterém vystupující využívají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů

„Übergreifendes Wirken“ – Theatervorstellung der Vereinigung Dramacentrum Johan, GAVU Cheb
Improvisierender Auftritt in Interaktion mit Zuschauern, bei dem die Mitwirkenden individuelle und experimentale Methoden anwenden oder sich an der Grenze zwischen Theater und anderen Kunstarten bewegen.

logo Česko-německého fondu budoucnosti.

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Die Veranstaltung findet mit finanzieller Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds statt.

 

Na dosah 2 / Greifbar nah 2
Současné umění z Norimberka / Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg je součástí projektu:

česko-nemecké kulturní jaro 2017Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.