Akční malba zahraničních autorů

Akční malba zahraničních autorů“ – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost
7. 5. 2017 13:00-18:00, GAMP
Akce představující malbu akrylem na plátno proběhne přímo ve výstavním prostoru za přítomnosti diváků. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do „zákulisí“ tvořivých procesů, které jinak zůstávají běžnému pozorovateli skryty.

„Aktions-Malerei ausländischer Künstler“ – Workshop – Malwerkstatt für die Öffentlichkeit, GAMP
Die Acrylmalerei auf Leinwand findet direkt in dem Ausstellungsraum mit anwesenden Zuschauern statt. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, „hinter die Kulissen“ eines schöpferischen Prozesses zu blicken, der sonst einem gewöhnlichen Zuschauer verborgen bleibt.

logo Česko-německého fondu budoucnosti.

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Die Veranstaltung findet mit finanzieller Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds statt.

 

Na dosah 2 / Greifbar nah 2
Současné umění z Norimberka / Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg je součástí projektu:

česko-nemecké kulturní jaro 2017Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.