Jan Wolfchen Vlček

Jan Wolfchen Vlček

Jan Wolfchen Vlček

TIME TRAVEL
HISTORICAL REENACTMENT

6.4. – 4. 6. 2017
Na výstavním projektu bude představen jeden z nejvýraznějších autorů střední generace působících v Plzni. Jan Wolfchen Vlček se narodil roku 1977 v Plzni. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v Ateliéru nových medií profesorky Veroniky Bromové a Ateliéru intermediální tvorby profesora Milana Knížáka. Podle svých slov pracuje s historickou pamětí novodobých dějin evropského kontinentu. Umělec se pohybuje mezi nejrůznějšími výtvarnými medii; poslední dobou se však věnuje převážně malbě. Ve své tvorbě se umělec bez jakéhokoli náznaku námahy pohybuje od téměř realistické malby, přes komiks, důmyslně použité a dokonale zpracované znaky a symboly k rozvolněnému rukopisu a konceptuálně laděné abstrakci zahrnující použití střelného prachu, výbušnin a pyrotechniky. Svým tématům se Jan Vlček věnuje kontinuálně, po dobu několika let, dokud, jak tvrdí, sama neodezní.

Kurátorka výstavy: Hana Šauerová

6. 4. 2017 v 15:00 – tisková konference
6. 4. 2017 v 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM:
7. 5. 2017, volná neděle – nedělní tvořivá dílna pro děti a rodiče 13:00-18:00, vstup zdarma
5.- 8. 5. 2017 – Slavnosti svobody, vstup zdarma
26. 5. 2017, Muzejní noc – vstup zdarma – otevřeno do 23:00
4. 6. 2017, volná neděle – nedělní tvořivá dílna pro děti a rodiče 13:00-18:00, vstup zdarma

 

Webová prezentace autora
 

město Plzeň . . Ministerstvo kultury ČR