Osudové osmičky

Projekt Osudové osmičky poukazuje na opakující se „osmičková“ data dvacátého století v dějinách naší republiky. Pásmo umělecko-kulturně vzdělávacích počinů reflektuje tyto historické milníky a jejich dopad na osud celé naší republiku i osudy jednotlivců.

 Krvavé jahody (přednáška)
Přednáška pamětnice paní Věry Sosnarové je nazvaná podle stejnojmenné knihy, která vznikla na základě jejího osobního svědectví. Tato žena zažila roky nucených prací v ruském gulagu na území Tajgy, kde zažívala zločiny proti lidskosti doslova na vlastní kůži. Po návratu do Československa se musela pravidelně hlásit na stanici Stb a svým podpisem stvrzovat slib mlčenlivosti. Nikdo, ani její nejbližší celá léta netušili, čím prošla. Nyní máme jedinečnou příležitost slyšet toto vzácné svědectví. Přednáška se uskuteční v prostorách GAMP.  zde fotogalerie

Danse Macabre (výrazový tanec)
Danse macabre neboli tanec smrti byl od dávných dob zobrazovaný výjev, který měl všem lidem připomínat jejich smrtelnost bez ohledu na společenské postavení a moc. Taneční formace NoTa v čele s plzeňskou tanečnicí a pedagožkou Lenkou Jíšovou ztvární tento motiv a volnou formou výrazového tance postihnou dopad „osmičkových událostí“ na jednotlivce i celou zemi. Médium tance a pohybu získá svůj prostor jako jedinečný a ve svém psychologickém účinku neopakovatelný prostředek vyjádření příběhů a emocí. Místem realizace bude dvorek GAMP.

Umění národního symbolu (výstava ve veřejném prostoru)
Výstava je koncipována jako prezentace vizuální stránky symbolů naší republiky a jejich vývoj v průběhu 20. století. Představeno bude, jak se vyvíjely státní symboly jako vlajka, státní znak, mince a bankovky a kromě jiného návrhy vlajky významného českého grafika Vojtěcha Preissiga. Uvedena zde budou málo známá fakta ze zákulisí vznikajících návrhů. Obrazová prezentace bude doplněna o informační text srozumitelný široké veřejnosti. Výstava se uskuteční na Křižíkovo Sadech v prostranství u Masných krámů. Vernisáž proběhne v měsíci listopadu.

Osudové osmičky