Osudové osmičky

Projekt Osudové osmičky poukazuje na opakující se „osmičková“ data dvacátého století v dějinách naší republiky. Pásmo umělecko-kulturně vzdělávacích počinů reflektuje tyto historické milníky a jejich dopad na osud celé naší republiku i osudy jednotlivců.

 Krvavé jahody (přednáška)
Přednáška pamětnice paní Věry Sosnarové je nazvaná podle stejnojmenné knihy, která vznikla na základě jejího osobního svědectví. Tato žena zažila roky nucených prací v ruském gulagu na území Tajgy, kde zažívala zločiny proti lidskosti doslova na vlastní kůži. Po návratu do Československa se musela pravidelně hlásit na stanici Stb a svým podpisem stvrzovat slib mlčenlivosti. Nikdo, ani její nejbližší celá léta netušili, čím prošla. Nyní máme jedinečnou příležitost slyšet toto vzácné svědectví. Přednáška se uskuteční v prostorách GAMP.

Danse Macabre (výrazový tanec)
Danse macabre neboli tanec smrti byl od dávných dob zobrazovaný výjev, který měl všem lidem připomínat jejich smrtelnost bez ohledu na společenské postavení a moc. Taneční formace NoTa v čele s plzeňskou tanečnicí a pedagožkou Lenkou Jíšovou ztvární tento motiv a volnou formou výrazového tance postihnou dopad „osmičkových událostí“ na jednotlivce i celou zemi. Médium tance a pohybu získá svůj prostor jako jedinečný a ve svém psychologickém účinku neopakovatelný prostředek vyjádření příběhů a emocí. Místem realizace bude dvorek GAMP.

Umění národního symbolu (výstava ve veřejném prostoru)
Výstava je koncipována jako prezentace vizuální stránky symbolů naší republiky a jejich vývoj v průběhu 20. století. Představeno bude, jak se vyvíjely státní symboly jako vlajka, státní znak, mince a bankovky a kromě jiného návrhy vlajky významného českého grafika Vojtěcha Preissiga. Uvedena zde budou málo známá fakta ze zákulisí vznikajících návrhů. Obrazová prezentace bude doplněna o informační text srozumitelný široké veřejnosti. Výstava se uskuteční na Křižíkovo Sadech v prostranství u Masných krámů. Vernisáž proběhne v měsíci listopadu.

Osudové osmičky