Karel Malich: ….prostě se to děje

7.9.2017 – 19.11.2017

kurátor: Martin Dostál