Fantastický realismus 1960 – 1966

Fantastický realismus 1960-1966

Výstava je prodloužena do 20. 2. 2014 !!

Fantastický realismus 1960 – 1966: Vladivoj Kotyza – Jan Jedlička – Mikuláš Rachlík

Kurátor: Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (Ústav dějin umění Akademie Věd ČR)
Autor výstavy: ak. mal. Jan Jedlička
autoři: ak. mal. Vladivoj Kotyza, ak. mal. Jan Jedlička, ak. mal. Mikuláš Rachlík

Výstava se koná pod záštitou
primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy

14. 11. 2013 15:00 – tisková konference k výstavě
14. 11. 2013 17:00 – vernisáž výstavy

Výstava představuje dílo tří malířů, Jana Jedličky, Vladivoje Kotyzy a Mikuláše Rachlíka, kteří se setkali na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1961- 1968.  Tehdy směřovali k fantaskní a groteskní malbě.   Odmítali jakékoliv programy.  Přesto bylo cosi, co je spojovalo: zájem o fantastické v realitě, které ovšem nemuseli příliš vyhledávat.  Svět „vítězného socialismu“, v němž žili, jim dával spoustu možností k odhalování grotesky, absurdity a doslova magického v banální realitě.   V každodennosti nalézali černý humor i kouzlo nechtěného, ale také skrytou, nezjevenou brutalitu.  Jejich obrazy a kresby měly znaky podivné, tragikomické dystopie. V roce 1966 konfrontovali vzniklé práce na improvizované výstavě v jednom prázdném bytě na Újezdě č. 26 na Malé Straně v Praze. Současná výstava ukazuje tvorbu tří umělců z šedesátých let, která od té doby nebyla prakticky vystavena.  Tragické události roku 1968 a vstup vojsk SSSR a Varšavské smlouvy do Československa rozdělily cesty tří aktérů výstavy.  Náznakem je představena jejich tvorba po roce 1968 až do současnosti.

Pozvánka na výstavu