Ukazatelé cest

od 21.6. do 30.8. 2012
Otto Herbert Hajek

Zahájení výstavy ve čtvrtek 21. června 2012 v 17 hodin v Galerii města Plzně,
náměstí Republiky 40

Výstavu uvede ředitel Galerie města Plzně a kurátor výstavy Václav Malina

Výstava se koná ve spolupráci s nadací O. H. Hajeka ve Stuttgartu
za finanční podpory Města Plzně, projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti

Přední osobnost německého umění s úzkým vztahem k rodným Čechám, zejména jihozápadočeskému regionu (čestný doktorát ZČU), se opětovně představí v Plzni větší soubornou výstavou se zaměřením na trojrozměrné práce a instalace doplněné autorovými obrazy, grafikami a kresbami.

Pozvánka ve formátu PDF

Otto Herbert Hajek 
Narodil se 27. června 1927 v obci Kaltenbach/Nové Hutě u Prachatic
1947-1954
studoval sochařství na Státní akademii výtvarných umění ve Stuttgartu
1958
účastnil se Bienále v Benátkách
1959
účastnil se přehlídky Dokumenta II v Kasselu
1964
účastnil se přehlídky Documenta III v Kasselu
1978
byl jmenován profesorem v Bádensku-Württembersku
získal čestný doktorát Katolické teologické fakulty Univerzity v Tubingenu
1980
byl jmenován vedoucím sochařského ateliéru na Státní akademii
výtvarných umění v Karlsruhe
1981
stal se předsedou spolku Adalberta Stiftera v Mnichově
1988
cestoval do Prahy s oficiální delegací spolkového kancléře Dr. Helmuta Kohla
stal se čestným členem Německo-československé společnosti
vystavoval v Národní galerii v Praze, Valdštejnská jízdárna
1993 stal se členem-korespondentem Institutu Adalberta Stiftera země Horní Rakousy
získal čestný doktorát Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
2001 slavnostně předal městu Prachatice dar 140 svých děl do stálé expozice Kulturního centra O. H. Hajeka
2004 vystavoval v Národní galerii v Praze
2005 zemřel ve Stuttgartu