Aurel Klimt: Loutky z filmů Aurela Klimta

22. 5.-29. 6. 2008

Aurel Klimt (1972)
Po maturitě na gymnáziu (1990) absolvoval katedru animované tvorby na pražské FAMU (u prof. B.Pojara), kde poté působil jako externí pedagog a od r. 2006 jako vedoucí katedry. Filmografie; „Maškin zabil Koškina“ (podle D.Charmse), „O kouzelném zvonu“ (výtvarník: M. Velíšek, absolventský film, který získal řadu festivalových cen), „Pád“ (podle D.Charmse, výtvarník P.Poš), „Fimfárum Jana Wericha“ (pohádky „Fimfárum“ a „Franta Nebojsa“ – výtvarník M.Velíšek), „Fimfárum 2″ („Hrbáči z Damašku“ – výtvarník M.Velíšek“), „Sklárna“ (experimentální kombinovaný film pro EXPO v japonském Aichi s 3D animací postav podle modelů sochaře I. Kitzbergera).

Martin Velíšek (1963)
Původně sklářský výtvarník (na VŠUP žák prof. S.Libenského), dnes především malíř, kreslíř a žádaný ilustrátor. Jako výtvarník animovaného projektu „Fimfárum“ získal 2 České lvy.

Petr Poš (1944)
Absolvent ateliéru filmové a televizní grafiky na VŠUP u prof. A.Hoffmeístera a stážista Královské akademie v Bruselu. Malíř, grafik, ilustrátor asi 30 knih, výtvarník animovaných filmů (získal 2 České Ivy za projekt „Fimfárum“) a autor filmových plakátů.

Igor Kitzberger (1963)
Umělecký kovář (5UPŠ v Turnově) a sochař (VŠUP Bratislava). Vytváří plastiky z bronzu a oceli.