Fotogalerie

Výstava UMĚNÍ NÁRODNÍHO SYMBOLU je koncipována jako prezentace vizuální, tedy estetické stránky symbolů Československé republiky v průběhu 20. století. Je zde nastíněno, jak se proměňovala vlajka, státní znak, mince a bankovky na pozadí politických událostí. Tato prezentace mapuje vývoj státních symbolů z hlediska faktického a též z hlediska uměleckého. Autoři návrhů státních symbolů byli často přední výtvarníci. Jmenujme Vojtěcha Preissiga, Alfonse Muchu či Maxmiliána Švabinského. Patrná je výtečná výtvarná úroveň návrhů a realizací za první republiky a naopak očividně klesající estetická úroveň některých realizací státních symbolů v důsledku neblahých politických změn následujících let. Výstava je součástí projektu Galerie města Plzně nazvaného Osudové osmičky, který poukazuje na opakující se „osmičková“ data dvacátého století v dějinách naší republiky pásmem umělecko-kulturně vzdělávacích počinů. Reflektuje tak tyto historické milníky a jejich dopad na osud celé naší republiky i osudy jednotlivců.

Už třetím rokem se poslední zářijový víkend 29. a 30. 9. 2018 v Plzni a okolí otevřou dveře ateliérů, galerií, výtvarných škol a dalších míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to příležitost poznat osobně ty, kdo tvoří v jejich okolí, seznámit se s výtvarnými technikami a třeba zkusit i sami tvořit.

V rámci projektu Osudové osmičky Vás srdečně zveme na výrazový tanec podbarvený akční malbou. Na dvorku galerie zatančí skupina NoTa pod vedením Lenky Jíšové.

Jedinečné setkání s paní Věrou Sosnarovou, pamětnicí, která přežila gulag, se uskutečnilo v rámci projektu Osudové osmičky.

"Sladká Francie" - koncert v cyklu Fascinující svět hudby
účinkuje: SOJKOVO KVARTETO
​Program: 1/ Claude Debussy: Smyčcový kvartet op.10
2/ Maurice Ravel: Smyčcový kvartet F dur
Zasvěcené průvodní slovo: PhDr.Zuzana Zatloukalová

O víkendu 23. a 24. září 2017 proběhnul 2. ročník tohoto svátku tvořivosti v Plzni. Široké veřejnosti se věnovaly výtvarníci ve svých ateliérech, galeristé otevřeli dveře výstavních síní, výtvarné školy připravily ukázky prací a workshopy a na dalších místech se tvořilo, hráto a poznávalo umění.